Uitslag van de Tata – Colinschool

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Coronie – Op dinsdag 8 september 2020 zijn de resultaten van het mulo- eindexamen van de Tata- Colinschool in het district Coronie bekend gemaakt. 44 leerlingen hebben deelgenomen aan het examen, waarvan 9 van de A richting en 10 van de B richting geslaagd zijn . In totaal zijn er 19 leerlingen geslaagd , 17 herkansing en 8 zijn afgewezen.De best geslaagde leerling van de A richting is Chais Vroom en van de B richting is Shakira Windzak. 16 leerlingen van mulo 3 hebben het toelatingsexamen afgelegd en 2 zijn geslaagd .De leiding van de school juffrouw W.Valies gaf aan dat ze toch een betere slagingsresultaten had verwacht, maar aan de hand van de prestaties van de leerling mag ze ook niet ontevreden zijn. Ze zegt dat de her-kandidaten gemotiveerd zullen worden zodat ze hun eindstreep kunnen behalen. Zij bedankt de leerkrachten voor hun inzet en de Coroniaanse gemeenschap voor hun geleverde bijdrage De best geslaagden hebben vele gestes ontvangen . Van DNA Remie Tarnadi hebben ze een enveloppe met inhoud gekregen en Jenny Silent heeft ze blij gemaakt met twee taarten. De voorzitter van de ressortraad Totness ,Mildred Masé heeft namens de leden van de ressortraad ook een enveloppe met inhoud aan de best geslaagden overhandigd . Zij feliciteert alle geslaagden en wenst hen succes met hun verdere studie. Voor de her- kandidaten is er nog een kans die goed benut moet worden. Degenen die het niet gehaald hebben moeten de moed niet opgeven en in het volgend schooljaar hun beste beentje voorzetten.(bic coronie)