Nieuwe stichting in Marowijne voor aanpak sociale projecten

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Stichting The Super Generation Marowijne gaat komende week van start met een Covid 19 awareness campagne. In dat kader was het bestuur olv de voorzitter Genevieve Jordan vandaag, op bezoek bij Dc Clyde Hunswijk voor ondersteuning van dit projekt.

Als kind van het district is Jordan samen met haar groep geroepen en bereid om het verschil uit te maken. Het DNA-lid deelt mee dat het een stichting is met sociale doeleinden, namelijk het ontplooien en stimuleren van sociaal maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten. In de stichting zijn vertegenwoordigd sterke vrouwen en heren, die zich ook willen inzetten om de gestelde doelen van de stichting te helpen realiseren. De stichting zetelt in Albina vanwaaruit zij alle projecten in het district zullen coördineren en uitvoeren.

“Ik verwacht van deze stichting dat zij actief blijft en mede zal helpen de tal van sociaal-maatschappelijke problemen in het district op te lossen en dat de leden zich extra zullen inzetten”, benadrukt ze. Verder merkt ze op dat ze in elk district waar de bovengenoemde problemen hoogtij vieren hun projecten en campagnes zullen uitvoeren. “In onze statuten hebben we ons niet beperkt tot Marowijne, maar landelijk. We zullen dus landelijk opereren”.

Jaren heeft zij met andere organisaties projecten uitgevoerd ten behoeve van de jongeren in het district en daar heeft zij ervaring opgedaan. Ze wilde graag een deel van de oplossing zijn vandaar het initiatief om deze stichting op te richten. De stichting zal komen met trainingen, en bewustwordingscampagnes. In samenwerking met de scholen zullen ze culturele activiteiten uitvoeren om zo het nationalisme bij de kinderen op gang te brengen. Ook zijn er weinig recreatiemogelijkheden voor de jeugd, daarvoor zullen zij ook komen met sportdagen in de toekomst, een mediatheek, huiswerkbegeleiding en dergelijke.

Bovendien is de stichting ook genoodzaakt om aan fundraising te doen, donaties te zoeken en sponsors te verwerven. “Een samenwerking is niet uitgesloten. We zullen de stichting introduceren aan de verschillende ministeries door de doelstellingen kenbaar te maken en vragen voor eventuele samenwerking en ondersteuning. We zullen samenwerken met key persons, soortgelijke organisaties in de verschillende gebieden”, aldus de parlementariër.