Asabina bezorgd over terugroepen bursalen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

PARAMARIBO – BEP-fractieleider Ronny Asabina heeft in een brief aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid gewezen op bezorgdheid van bursalen die op Cuba een medische studie volgen en mogelijk worden teruggeroepen. Hij stelt “met de regelmaat van de klok” te worden geconfronteerd met bezorgde, wanhopige en radeloze bursalen en hun ouders en verzorgers.

De politicus heeft informatie dat de minister heeft gesproken met de ouders. In het onderhoud zou hij hebben gezegd dat de staat niet langer de studiekosten kan betalen. “Het voorgaande leeft volkomen op gespannen voet met de mededeling die de regering recentelijk bij monde van de waarnemend minister van Onderwijs en Cultuur, Silvano Tjong-Ahin, in het parlement heeft gedaan.” Die komt volgens Asabina erop neer dat de studie van alle Surinaamse bursalen op Cuba, die binnen het formele beurzenprogramma van dit ministerie studeren, is gegarandeerd. “Deze toezegging van de regering is heel geruststellend, motiverend en bovenal hoopgevend bij alle belang- ebbenden overgekomen. Bij soortgelijke programma’s zijn bij de beoordeling niet alleen cijfers, intenties, talent en maatschappelijke betrokkenheid doorslaggevend. Studenten krijgen ook de mogelijkheid om zich te ontworstelen aan onderdrukking, achterstelling en armoede.”

Asabina verwijst in zijn brief naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Hij haalt de passage aan dat een ieder recht heeft op een levensstandaard die toereikend is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin. Hieronder vallen ook voedsel, kleding, huisvesting en medische zorg. Asabina zegt dat het merendeel van betrokkenen een medische studie doet. Ze zitten volgens hem met de situatie dat voortzetting van hun studie vanwege de staat niet is gegarandeerd en dus abrupt kan worden beëindigd. Dit zal betekenen dat zij onverrichter zake huiswaarts moet keren, ondanks de door hen zelf gepleegde investeringen en het het nijpende en landelijke tekort aan medici en paramedici. Hij vraagt de minister om een overzicht van het aantal bursalen op Cuba, vanaf 2015 tot nu.