Kenneth Slooten zegt schriftelijk sorry aan Rodney Cairo

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Kenneth Slooten heeft gisteren zijn verontschuldigingen tegen ex-militair Rodney Cairo, schriftelijk overhandigd aan de media. Dit deed hij omdat hij door de rechter daartoe veroordeelt is geworden. Op 18 mei 2020 heeft de rechter Cairo in het gelijk gesteld, nadat hij Slooten voor het gerecht sleepte inzake smaad en laster. Slooten heeft op radiostation SRS, toentertijd bij Clifton Limburg onder andere gezegd, dat Cairo als gevaarlijke burger gezien moet worden die banden zou hebben met criminele organisaties. Een recente inval bij Cairo, gedaan door agenten van het Directoraat Nationale Veiligheid, zou zijn opgezet door deze criminele organisatie. “Hij vormt een gevaar voor de nationale veiligheid”, zei Slooten toen. “Dit moet meteen een signaal zijn naar overige NDP’ers, die kwade bedoelingen hebben met mij”, zegt Cairo. Als er wederom gepoogd wordt om acties van dergelijke aard tegen Cairo te ondernemen, zal hij niet schromen om de weg naar de rechter nogmaals op te zoeken.

Slooten werd ook veroordeelt tot het betalen van de advocaatkosten van Cairo, ter waarde van SRD 8.000,-. Voor iedere dag dat Slooten heeft nagelaten om zijn verontschuldigingen aan te bieden, wordt een dwangsom opgelegd van SRD 1.000,- per dag, tot een maximum van SRD 300.000,-. Cairo verwacht dat Slooten het te betalen bedrag zo spoedig als mogelijk voldoet, zodat er geen verdere wettelijke acties tegen Slooten ondernomen hoeven te worden.

De verklaring die Slooten moest afleggen, in de dagbladen “de Ware Tijd” en “Times of Suriname” en op de website van “Starnieuws” en te doen voorlezen via radio Apintie, Radio ABC, Bakana Torie Tv met Limbo en RBN televisie:

“Ik, Kenneth Slooten, verklaar hierbij dat de door mij op 21 en 24 april 2020 gedane uitspraken waarbij door mij, onder meer, gesteld is dat Rodney Cairo:

  • als gevaarlijke speler moet worden gezien waarbij ik heb gesuggereerd dat hij banden heeft met criminele organisaties;
  • dat de inval bij Rodney Cairo opgezet is door zijn criminele organisatie;
  • dat hij een gevaar voor de nationale veiligheid vormt;

niet op waarheid berusten en een ernstige inbreuk vormen op zijn eer, goede naam en maatschappelijke reputatie en persoonlijke integriteit en derhalve onrechtmatig zijn. Ik neem mijn woorden terug. De uitlatingen doen leed aan. Ik bied de heer Rodney Cairo mijn oprechte welgemeende verontschuldigingen aan.”

Slooten heeft schriftelijk deze verontschuldiging achtergelaten bij de media. Cairo zegt dat hij respect heeft voor de correctie van Slooten, maar voegt daaraan toe dat Slooten veel schade heeft aangericht. Cairo heeft veel vrienden verloren door de valse beschuldigingen.