Protestmanifestatie tegen recente uitgifte Moengo Stafdorp en omliggende percelen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

MOENGO – Maandag organiseert de Belangengroep Behoud Moengo Stafdorp voor Moengo een protestmanifestatie inzake de recente uitgifte van het Moengo Stafdorp en omliggende percelen.

Op maandag 7 september heeft de Belangengroep een petitie hieromtrent aangeboden aan de districtscommissaris (dc) van Marowijne Zuid-West Olivia Dominie.

De petitie betrof het tussen 13 en 15 juli 2020 uitgeven van het Moengo Stafdorp en omliggende percelen aan 28 particulieren door de toen zittende regering Bouterse/Adhin.

De toenmalige minister Lekhram Soerdjan heeft zich blijkens de 28 beschikkingen en de bijbehorende uitmetingskaarten bereid verklaard de percelen uit te geven aan de individuele belanghebbenden. De Belangengroep Behoud Moengo Stafdorp voor Moengo maakt ernstig bezwaar tegen deze uitgiften.

Naast het uitgeven van gebouwen zijn ook terreinen rondom en in het Stafdorp uitgegeven inclusief het voormalig Suralco ziekenhuis. Hiermee wordt het historisch beeld van Moengo waar de Moengonezen recht op hebben, met de voeten vertrapt.

Het is tevens vernietiging van cultureel erfgoed waarmee de bezienswaardigheden van Moengo ook voor toeristen geheel verloren gaan. Vanaf 2010 hebben verschillende organisaties werkzaam in Moengo en omgeving een groot aantal activiteiten ontplooid om de droom van vele Moengonezen te verwezenlijken: Marowijne te maken tot Kunstdistrict van Suriname én te kunnen leven van kunst en cultuur.

Zo hebben onder meer Stichting KIBII, Fiiman Pikien, Teke Leli, Dubai Gang en Miss Marron op eigen initiatief zelfstandig en in samenwerking met elkaar Marowijne op de nationale én internationale kunst- en cultuurkaart gezet.

Het is door particulier initiatief gelukt om regionaal en internationaal fondsen aan te trekken om de vele activiteiten te organiseren. Dat dit nu in 28 pennenstreken teniet wordt gedaan is een grote klap in het gezicht van de bevolking van Moengo.

De Belangengroep Behoud Moengo Stafdorp voor Moengo is van mening dat het Moengo Stafdorp moet vallen onder het commissariaat Marowijne Zuid-West. Het commissariaat kan het verhuren aan verschillende organisaties die een bijdrage kunnen en willen leveren om datgene dat in Moengo de afgelopen 10 jaar is gerealiseerd, verder uit te bouwen én zo van Marowijne een belangrijke toeristische bestemming te maken. Dat heeft voor de lokale bevolking een zeer grote meerwaarde, zoals in de afgelopen jaren reeds is bewezen.

De Belangengroep Behoud Moengo Stafdorp voor Moengo keurt het initiatief van de vorige regering ten zeerste af en hoopt dat de huidige regering de uitgifte van Moengo Stafdorp en omgeving zal stoppen en terugdraaien. Zeker omdat duidelijk is dat het uitgeven niet volgens de geldende regels is verlopen.

Twee weken geleden zijn ook brieven omtrent deze ernstige kwestie afgegeven bij de Kabinetten van de President en van de Vicepresident, aan de voorzitter van de DNA en aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer.