Gemengde reacties op afkondiging ‘Lachmondag’

Gemengde reacties op afkondiging ‘Lachmondag’

PARAMARIBO – Het uitroepen van 21 september, de geboortedag van VHP-oprichter en voormalig parlementsvoorzitter Jagernath Lachmon, tot ‘Nationale dag van Verbroedering en Eenheid’ heeft geleid tot gemengde reacties vanuit de Surinaamse samenleving en uit Nederland. Tijdens de parlementsvergadering vrijdagavond verwelkomde NDP-fractieleider Rabin Parmessar het besluit van de regerng, maar vroeg om de datumkeuze in heroverweging te nemen. Activist voor Afro-Surinaamse issues, Beryll Biekman, heeft hierover zelfs een brief gericht aan president Santokhi aan de Surinaamse ambassade in Nederland aangeboden.

De president informeerde De Nationale Assemblee vrijdagavond over voornoemd besluit van de regering. Santokhi merkte op dat de herdenkingsdag bedoeld is om Lachmons gedachtengoed te koesteren. Op deze dag zal verder inhoud worden gegeven aan wat democratie betekent en de rol die de oprichter van de VHP in het kader van verbroederng van de verschillende bevolkingsgroepen heeft gespeeld. Verbroedering en eenheid is nu meer dan ooit nodig vindt de president. Hij voegde eraan toe dat meer mensen zich voor de verbroedering hebben ingezet.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien wees erop dat de bijdrage van anderen ook belangrijk is, maar dat Lachmon de grondlegger is van de verbroederngspolitiek. Volgens Biekman is er met de koppeling van de geboortedag van Lachmon aan de door de regering afgekondigde nationale dag sprake van geschiedvervalsing. “Als dat niet zo is hoor ik het graag van u. Vooralsnog ben ik van mening dat door de datumkeuze u niet alleen hebt aangestuurd tot, maar ook meegewerkt hebt aan het vereeuwigen van de Aziatisch-Surinaamse Jagernath Lachmon als held van de verbroedering en eenheidspolitiek ten koste van de Afrikaans-Surinaamse Jopi Pengel”, schrijft ze.

De activiste is van oordeel dat het besluit van de regering “hypocriet, etnisch profileren en institutionele uitsluiting” is. “Het bedrijven van afrofobie past in deze reeks van kwalificaties”, vervolgt ze. In het parlement merkte Parmessar op dat Suriname trots mag zijn op Lachmon voor zijn rol in de verbroederingspolitiek. “But mr. president, it takes two to tango”. De volksvertegenwoordiger stelde dat Santokhi er goed aan doet om de samenleving goed uit te leggen waarom alleen Lachmon als “symbool” wordt neergezet. “Het zou ons sieren om ook Pengel erbij te nemen, want zonder Pengel zou dat niet tot volwas komen en zonder Lachmon zou het ook niet tot volwas komen”, zei de NDP-parlementariër. Hij deed een beroep op de president en het parlement weer goed over deze kwestie na te denken.

NPS-assembleelid Ivanildo Plein vindt het besluit van de regering persoonlijk een goed initiatief. “Echter moet de informatie met betrekking tot de achterliggende gedachte van deze dag zuiver zijn voor de geschiedenis en ons nageslacht. Een verbroedering wordt gesloten tussen twee of meer personen. Zo zijn Johan Pengel en Jagernath Lachmon een verbroederingspolitiek gestart”, zegt Plein. “De indruk dat dus Lachmon de grondlegger is van de gedachte voor het samengaan van de diverse bevolkingsgroepen in Suriname, zoals de afgelopen dagen naar voren kwam, is dus niet juist. Het is een inspanning geweest van beide leiders. Deze twee leiders hadden elkaar nodig en ze hadden elkaar iets te bieden”, zegt de NPS’er.