Plantagebestuur Hanover ingenomen met bouw community hall

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

PARA- “De bouw van een community hall is één van de noodzakelijke randvoorwaarden, die wij in het ontwikkelingstraject om de leefbaarheid in het gebied te stimuleren bij ons aantreden hebben vastgesteld,” zegt Melissa Inge, bestuursvoorzitter van plantage Hanover in gesprek met Suriname Herald. Het bestuur is bijzonder ingenomen dat zij dit heeft kunnen realiseren.

De plantages zijn reeds 138 jaar gekocht en de afgelopen jaren moest vaker naar locaties buiten het gebied worden gezocht om bijeenkomsten en andere activiteiten te houden, vanwege het ontbreken van faciliteiten met goede sanitaire voorzieningen.

Behalve de onkosten die dit met zich meebracht, misten wij ook een goede gelegenheid om als nazaten vaker bijeen te komen en te overleggen op de plek waar onze voorouders gewerkt en gewoond hebben. “Wan egi konmakandra presi ini a ati fu a pranasi fu hori unu krutu en taki u pranasi tori,” was concreet onze wens. Zij vertelt verder dat dit gebouw moet voorzien in de sociale, culturele en maatschappelijke behoefte van de vereniging, nazaten en plantagebewoners.

Primair zal het gebouw gebruikt worden om te vergaderen, educatieve- en andere sociaal-maatschappelijke doeleinden. Overigens zal deze ook verhuurd worden om inkomsten te genereren voor onderhoud, zegt ze verder.

Dit project wordt uitgevoerd door HR Development. De directievoerder is ACE Consultancy en het project wordt gefinancierd uit de reserveringsmiddelen voor gemeenschapsprojecten uit het Dalian 4 project. De goedkeuring en monitoring geschiedt vanuit het ministerie van Openbare werken. Dit project is een van de vijf projecten, die voorgelegd zijn aan de overheid tijdens de gesprekken voor het aanleggen van de nieuwe Highway.

“Het heeft even geduurd, dus het is echt een opluchting dat er een aanvang is gemaakt.” Volgens de aannemer moet het gebouw over zes maanden sleutelklaar zijn. Het startsein is op 21 september gegeven. De rehabilitatie van de David Ferweg is in afrondende fase en intussen is er ook al een jeep trail aangelegd om de woonkern te voorzien van elektriciteit. In de planning ligt nog het upgraden van het waterinstallatiesysteem door Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, zegt Inge.(srherald)