‘Politieke en maatschappelijke rust nodig’

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

PARAMARIBO – Ronny Asabina, fractieleider van oppositiepartij BEP, beseft dat impopulaire maatregelen en politieke en maatschappelijke rust noodzakelijk zijn om succesvol uit het diepe dal te klimmen. Echter, NDP-parlementariër Melvin Bouva noemt de aangekondigde economische hervormingsmaatregelen “veel te zwaar asociaal zelfs – voor ons als samenleving om in slechts één dienstjaar te verkroppen.” Volgens hem worden de kwetsbare groepen onvoldoende opgevangen. Van de ruim SRD 21 miljard aan uitgaven wordt slechts SRD 700 miljoen gereserveerd voor sociale bijstand. “Dat is nog niet eens 5 procent”, zegt hij.

Asabina roept de president op om in deze tijden van armoede, crisis en dalende koopdracht als gevolg van beleidsmaatregelen, leiderschap en staatsmanschap te tonen en zich derhalve boven oppositie en coalitie te stellen. “Ik blijf erbij if you will go fast, go alone, if you will go far, go together‘.”

Als het aan de fractieleider ligt, wordt de begroting van 2020, die niet door het vorige parlement werd behandeld, als hamerstuk afgewerkt. Hij vindt dat de begroting van 2020 als een technische moet worden behandeld. Het is volgens hem “onverantwoord en meer nog een schande” om op deze manier het land te runnen. “De periode wanneer een begroting wordt goedgekeurd is mede bepalend voor je credibility als land. Hoe verder je afwijkt van het begin van het begrotingsjaar, hoe negatiever jouw rating wordt. We zitten in het laatste kwartaal van 2020 en de begroting is nog niet goedgekeurd. Zie daar de pure nood.”

De laatste goedgekeurde begroting is die van 2019. Die was gebaseerd op een koers van SRD 7,52 voor de US dollar met als totale uitgaven SRD 14 miljard. Asabina is, zeker na de devaluatie van de SRD, niet verrast dat de uitgaven voor 2021 fors zijn gestegen. “Dan nog vind ik dat de regering op sommige posten kon snijden.” Hij noemt in financieel-monetair opzicht 2020 een moeilijk jaar, waarin vooral de belastinginkomsten sterk zijn teruggevallen.

De ontvangsten conform de gewijzigde begroting van 2020 zijn drastisch teruggevallen met SRD 4,4 miljard (35 procent), waarvan de leningen met SRD 3,8 miljard (65 procent) zijn gedropt. Volgens Asabina is de coronapandemie medeschuldig aan de terugval van de belastinginkomsten. De effecten en naweeën daarvan in financieel-economisch opzicht zullen volgens hem ook in 2021 duidelijk, zichtbaar, merkbaar en kwantificeerbaar zijn.

Hij is tevreden dat in de begroting 2021 een forse toename van de belastinginkomsten wordt aangegeven. “De regering onderkent hiermee dat het het braakliggende terrein aan geld, dat thuishoort in de staatskas, groot is. Hopelijk zal deze regering geen belastingluiheid ten toon stellen, maar zich als een goede koopman en huisvader sterk maken om de opgebrachte belastinginkomsten gerealiseerd te krijgen.”

Bouva vindt dat door de kostenverhogende maatregelen de regering de sociale bijstand zoals AOV minstens zou moeten verhogen naar SRD 1.000 of 1.500 per maand. Alleen al bij de EBS wil de regering in een jaar 75 procent van de subsidie afbouwen en verhalen op de verbruikers. “Dat komt op basis van de huidige subsidie neer op ruim 750 miljoen. Dit zal ondraaglijk zijn voor huishoudens en bedrijven.” Om die reden heeft de regering-Bouterse ook na aandringen van het IMF hiervan afgezien. Hij vraagt de regering deze plannen te heroverwegen en in een totaal pakket gefaseerd over enkele jaren uit te voeren.(dwt)