Dorpelingen Ovia Olo barricaderen weg voor Haukes

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Bewoners van het dorp Ovia Olo gelegen in het district Marowijne hebben de weg naar het dorp gebarricadeerd. Het Haukes Aannemings- en Transportbedrijf NV die in het dorp met graafwerkzaamheden bezig, heeft zich volgens bewoners niet aan gemaakte afspraken heeft gehouden.

Volgens de bewoners zou het bedrijf volgens afspraak twee aanmeersteigers en een speeltuin aanleggen en een logeergebouw opzetten. Ook zou Haukes een bus kopen om de weg te onderhouden, maar tot nu toe is niets daarvan gezien. In plaats daarvan heeft de directie een bedrag van SRD 30.000 afgestaan aan een kapitein. “We willen dat geld niet, ze moeten hun afspraken nakomen,” zeggen de dorpelingen in gesprek met Suriname Herald.

De dorpsbewoners geven aan dat ze zijn bedreigd door de directie van het bedrijf. Ze hebben daarom de weg naar de zandput geblokkeerd. Naar hun zeggen zouden de politie en militairen erbij gehaald worden door Haukes.

De dorpelingen geven verder aan dat het bedrijf al een tweede contract heeft gehad om zand te graven in het dorp.

Districtscommissaris Olivia Dominie van Marowijne-Zuidwest zegt, dat het probleem haar ter ore is gekomen. Ze zegt er werk van te maken om tot een oplossing geraken. Beide partijen zullen gehoord worden zowel de dorpelingen, het traditioneel gezag als de directie van Haukes NV om te weten wat er aan de hand is.

Door de jaren heen zijn de dorpelingen bang gemaakt. Ze willen niet meer uitgebuit worden zoals Suralco, Billiton en andere grote bedrijven dat hebben gedaan. De ravage die is aangericht door deze bedrijven is nog te zien in de gebieden waar men gewerkt heeft.

De burgermoeder is vandaag gestart met het horen van partijen zodat de rust terug kan keren in Ovia Olo.

Simone Awanna