You are currently viewing NPS: Gelijkheid voor alle burgers

NPS: Gelijkheid voor alle burgers

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

PARAMARIBO – Bij de viering van Marrondag op 10 oktober wordt het belang van en het streven naar gelijkheid voor alle burgers van dit land wederom benadrukt.

Deze gelijkheid moet naast de acceptatie van elkaars cultuur ook betrekking hebben op de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van onze landgenoten.

Met de herdenking van Marrondag wordt stilgestaan bij het feit dat op 10 oktober 1760, 260 jaar geleden, de ondertekening heeft plaatsgevonden van de vredestraktaten tussen de toenmalige koloniale heersers en de Ndyuka. De eerste viering van de Dag der Marrons vond pas plaats op donderdag 10 oktober 1974.

Het is niet zonder meer dat zoveel jaren geleden voorouders van de marrons hebben gestreden tegen onderdrukking en lotsverbetering. De eisen hadden veelal betrekking op het erkennen van de menselijke waardigheid van de in stammen levende groepen.

Anno 2020 wordt nog steeds, weliswaar op een andere manier, strijd gevoerd aangaande erkenning van hun grondenrechten, goede gezondheidszorg en nog uitgebreidere onderwijsmogelijkheden.

Volgens de ontwikkelingsvisie van de NPS geldt het gelijkheidsbeginsel voor alle Surinamers op elk maatschappelijk gebied. Voor wat betreft de Marrons in het binnenland is reeds aangevangen met de verruiming van zaken op het gebied van onderwijs.

De NPS pleit voor het versterken van het fundament van ondernemerschap en de verdere uitbouw daarvan, waarbij afzetmarkten worden geïdentificeerd. Ook moeten de diensten van medische posten continu worden aangescherpt met het oog op de huidige Corona crisis.

De NPS acht het noodzakelijk en ondersteunt alle stappen om gerichte actie over de juiste aanpak van economische activiteiten (denk daarbij aan goudwinning en houtkap) te laten plaatsvinden. Daarvoor is goed politiek leiderschap en een verantwoordelijke overheid nodig.

Op deze dag wenst de partij stil te staan bij de reeds bereikte successen. Als groot succes is zeker te noemen de vele Marrons die middels sociale, emotionele en harde strijd nu behoren tot topkader van Suriname en in de diaspora. Zij schaart zich achter de rechtvaardige strijd die regelmatig gevoerd wordt voor het bereiken van ware solidariteit, respect en gelijkheid.

De NPS feliciteert dan ook alle marronbroeders en -zusters met de onmiskenbare vooruitgang die is geboekt en de belangrijke bijdrage die zij leveren aan het mede helpen realiseren van welvaart en welzijn voor allen.

Gregory Rusland
Voorzitter NPS