You are currently viewing Jager schoot op tapir van 120kg in gesloten seizoen

Jager schoot op tapir van 120kg in gesloten seizoen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Leden van het ’s Lands Bos Beheer (LBB) hielden in de laatste week van september een 40-jarige jager staande met in zijn bezit het vlees van een doodgeschoten tapir. Afgaande van het vlees moet het dier ruim 120 kilogram hebben gewogen. Aangezien dit dier in het gesloten jachtseizoen is doodgeschoten, werd de jager aangehouden en is het vlees in beslag genomen. De jager werd met al hetgeen hij in zijn bezit had, inclusief het in beslag genomen wild-vlees, overgedragen aan de politie voor verdere afhandeling van de zaak.

De jager maakte bij de politie bekend dat hij deze zaak buiten proces wenste af te handelen. Nadat hij een fikse boete betaald had, werd hij na verhoor door de politie heengezonden. De hoogte van de boete is door het Openbaar Ministerie bepaald. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het in beslag genomen wild-vlees geschonken aan sociale instellingen in het district Para.

De politie doet een ernstig beroep op jagers om rekening te houden met het gesloten jachtseizoen voor bepaalde diersoorten. De politie en leden van LBB zijn te allen tijde bevoegd controle uit te oefenen in de verschillende gebieden waar er wordt gejaagd. Overtreders van de Jachtwet lopen grote kans dat hun jacht attributen waaronder hun jachtgeweren, in beslag worden genomen. Ook het voertuig waarin het wild vervoerd is, mag in beslag worden genomen volgens de wet. (KPS)