You are currently viewing Binnenlandse kinderen krijgen geen onderwijskansen

Binnenlandse kinderen krijgen geen onderwijskansen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Kawemhakan – Jupta Itoewaki, voorzitter van stichting Mulokot, zegt aan SUN dat het onderwijs geen gelijke kansen biedt aan kinderen. Vooral wanneer er gekeken wordt naar het dorp Kawemhakan, gelegen aan de Lawarivier, waar er al voor langer dan 25 jaren op het gebied van onderwijs aandacht wordt gevraagd. Itoewaki merkt op dat er voor de verkiezingen heel wat partijen, die nu in de huidige regering zitten, zijn geweest naar Kawemhakan. Tijdens hun bezoek hebben de dorpelingen diverse problemen aangekaart, waarvan onderwijs ook deel van was.

“Tijdens elke verkiezing belooft men, dat als ze aan de macht komen, zij voor een school zullen zorgen”, benadrukt Itoewaki. Dit probleem werd al tal van keren onder de aandacht gebracht van de vorige regeringen, voornamelijk de gewezen ministers van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (Minowc). Integendeel kregen de dorpelingen te horen dat er geen geld is of dat ze zouden kijken naar de toestand. Waarvan ook niets positiefs terecht kwam.

De voorzitter van Mulokot deelt mee dat de schooldeuren na de Binnenlandse Oorlog niet meer open zijn gegaan. Dus zijn de kinderen van het dorp genoodzaakt om lessen te volgen in het dorp Taluwen, aan de Franse kant, waar de lessen worden verzorgd door leerkrachten uit Cayenne, Frans-Guyana. Maar dan wel alleen voor de basisschool. Voor vervolgonderwijs zijn ze uitgesloten.

Desondanks hopen zij dat de huidige regering veranderingen brengt, dat zij er werk van zullen maken. “Dat men nu eindelijk doet wat men belooft”, geeft Itoewaki aan. Ze haalt aan dat de huidige regering ook de stemmen van Kawemhakan heeft gekregen. Verder verbaast het haar dat de onderdirecteur onderwijs binnenland, Priya Hoepel, nu aangeeft dat ze daar niet van op de hoogte is. Maar dat wil voor Jupta niet zeggen dat de mogelijkheid om tot de minister van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur te praten, in de wind moet worden geslagen. “Ik zou het liefst willen gaan als de Granman er ook bij kan zijn. Ik zou best wel met minister Marie Levens willen praten. Vooral gezien de ervaring die ze heeft wat betreft educatie”, aldus Jupta Itoewaki, voorzitter stichting Mulokot.