You are currently viewing Geen geld van Nederland

Geen geld van Nederland

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Economie

PARAMARIBO – Suriname hoeft in de hernieuwde relaties met Nederland niet te rekenen op directe financiële steun van Den Haag. Ook garantiestellingen bij het zoeken naar geld op de kapitaalmarkt lijkt niet waarschijnlijk. Zo blijkt uit de antwoorden van de ministers Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Stef Blok van Buitenlandse Zaken op Kamervragen van de Tweede Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema, beiden van Forum voor Democratie. Zij stelden vragen over de herijking van de betrekkingen met Suriname.

De bewindslieden wijzen erop dat Suriname momenteel kampt met een zware economische en financiële crisis waarvoor structurele oplossingen nodig zijn. Hiervoor kan het land hulp zoeken bij het IMF, de IDB en/of Wereldbank. Zij zijn beter in staat om “landen te voorzien van advies over het versterken van macro-economische kaders en overheidsfinanciën waarmee deze landen op structurele wijze hun economische fundament en toegang tot kapitaalmarkten kunnen verbeteren”.

Nederland zou, aldus de bewindslieden, kunnen helpen bij het in kaart brengen van de steun die Suriname kan krijgen van internationale financiële instellingen. Momenteel wordt met Paramaribo gesproken over mogelijke technische bijstand die bijdraagt aan structurele oplossingen van de problemen. “Het is van belang dat eventuele ondersteuning goed aansluit bij de inspanningen van internationale instellingen zoals het IMF.” Verder wordt gesteld dat er geen precedent is voor garantiestelling door de Nederlandse staat ten behoeve van kapitaalmarktoperaties van landen die geen onderdeel van het Koninkrijk zijn of binnen het Europese kader vallen. “Zelfs in de laatste gevallen is Nederland terughoudend met het uitgeven van garantiestellingen aan de hand van een hiervoor opgesteld toetsingskader”, aldus de ministers Blok en Kaag.

De bewindslieden schrijven ook dat de instrumenten die de Nederlandse overheid heeft ter ondersteuning van het internationaal opererende bedrijfsleven, ook open staan voor Nederlandse ondernemingen die zaken willen doen in Surname. Dit geldt ook voor de toerisme-, goud-, agrarische-, olie- en biotech-researchsector die door Baudet en Hiddema waren genoemd. Later dit jaar wordt een eerste Surinaams-Nederlands Business Forum gehouden, waarbij Nederlandse bedrijven uit diverse sectoren de mogelijkheid krijgen om te verkennen hoe zakelijke contacten met Suriname kunnen worden opgebouwd en/of uitgebreid. Dit forum biedt volgens de ministers Suriname de mogelijkheid om de financiële en economische prioriteiten toe te lichten en enkele sectoren uit te lichten. De inzet daarbij zal zijn om meerwaarde te creëren in de samenleving.

Over garanties die Nederland heeft bij eventuele hulp aan Suriname stellen de bewindslieden, dat bij iedere vorm van hulp die Den Haag biedt risico’s meegewogen en donorvoorwaarden gesteld worden. Nederland behoudt de mogelijkheid af te zien van bijdrage, wanneer niet aan gestelde voorwaarden is voldaan. Over de rol die de Surinaamse diaspora in Nederland zou kunnen spelen in de hernieuwde relaties wordt aangegeven dat deze groep over het algemeen al nauw betrokken is bij ontwikkelingen in Suriname. Het is volgens Blok en Kaag aan de Nederlandse onderdanen zelf om te bepalen of zij zich willen inzetten voor Suriname. Via de in 2008 opgerichte Twinningfaciliteit wordt de maatschappelijke samenwerking tussen Nederland en Suriname gefinancierd.
(dwt)