You are currently viewing Ambulance boot overgedragen aan MMC Apoera

Ambulance boot overgedragen aan MMC Apoera

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

NICKERIE – Gisteren vond de officiele overhandiging van de ambulance boot aan de MMC Apoera plaats. De manager van de vereldelde polies vant het Mungra Medisch Centrum, Mevr Gopal, overhandigde de sleutels aan Dr. Ariens, die aangesteld is als arts in het gebied.

Onlangs schonk de minister van Volksgezondheid de ambulance boot aan het Mungra Medisch Centrum in Nickerie. Deze boot was bestemd voor het vervoeren van patienten uit de dorpen Apoera, Section en Washabo naar Nickerie voor spoedeisende medische hulp.
Het personeel van MMC Apoera heeft lang een goede ambulance boot moeten ontberen. Patienten werden onder slechte omdtandigheden vervoert naar Nickerie. De nood voor deze boot was daarom heel groot.

De manager van de veredelde polies sprak de hoop uit dat de boot op een verantwoorde manier gebruikt zal worden. Dokter Ariens bedankte voor de boot en sprak wel de hoop uit dat het zo min mogelijk gebruikt zal worden. De ambulance boot valt onder het beheer van het MMC te Apoera en zal bedient worden door manschappen van het Nationaal Leger.