You are currently viewing P201 ‘Nengrekopoe’ van de Kustwacht vaart weer

P201 ‘Nengrekopoe’ van de Kustwacht vaart weer

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

PARAMARIBO – De technische dienst en de bemanning zijn te allen tijde verplicht om op zo een vaartuig aanwezig te zijn. Op zo een vaartuig kunnen maximaal 15 personen zich begeven. Verder moet de gezagvoerder zich houden aan de snelheden die vanuit de deskundigen van de technische dienst komen en andere instructies, afhankelijk van het doel van de test, die worden gegeven. Het varen geschiedt alleen in opdracht van de leiding.

Het vaartuig wordt ingezet om controle uit te oefenen op de vissersboten, te assisteren bij ongelukken op zee en het zeegebied beschermen. Bij speciale activiteiten, zoals jaarrede en als er buitenlandse gasten zijn, wordt het vaartuig ook gebruikt als onderdeel van de beveiliging. De Kustwacht is een organisatie, die in tegenstelling tot de Marine, als defensieorganisatie, geen gevechtstaken heeft, maar rechtshandhavingstaken, toezichthoudende taken en dienstverlenende taken, en haar jusridictie heeft in de territoriale wateren, de exclusieve economische zone, het continentaal plateau en het luchtruim daarboven. Voor Suriname is er voor een dergelijke Kustwacht gekozen.

In de afgelopen jaren is men tot het inzicht gekomen dat voor de opsporings-en toezichthoudende taken in het maritiem zeegebied een Kustwachtorganisatie moet worden opgezet, waarin de diverse ministeries c.q. organisaties deelnemen, waardoor deze taken en verantwoordelijkheden in een gecoördineerd verband kunnen worden uitgevoerd, teneinde een hogere graad van efficiëntie kan worden bereikt. De Kustwacht oefent haar taken en bevoegdheden uit in de territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentaal plateau van Suriname en het luchtruim daarboven. De Kustwacht valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.