You are currently viewing Evaluatie 3 maanden regeringsbeleid op Moengotapoe

Evaluatie 3 maanden regeringsbeleid op Moengotapoe

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

De regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi evalueert in een speciale vergadering met deskundigen het regeringsbeleid. Met dit evaluatiemoment komt regering Santokhi-Brunswijk een van haar belangrijke beloftes na. De regering acht het hoognodig om na 3 maanden het door haar gevoerde beleid grondig te evalueren. Dit met het oog op het eventueel aanscherpen van het beleid, waar nodig. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in zijn toespraak aangegeven dat het de bedoeling is om na te gaan wat er gepresteerd is op de verschillende beleidsgebieden in de afgelopen drie maanden en ook wat de regering nog te wachten staat. De ontmoeting vindt plaats in het district Marowijne en wel te Moengo Tapoe.

Het is goed om stil te staan om na te gaan waar wij staan na drie maanden. We evalueren op alle niveaus.” Voorafgaand aan dit evaluatiemoment is reeds een evaluatie gehouden tussen de president en de vicepresident. “Als ik me niet vergis vp, waren wij 4 tot 5 uren bezig. Als twee personen die leidinggeven aan het land hebben wij geëvalueerd in alle openheid. Daarna hebben wij geëvalueerd met de vier coalitieleiders. De zaken die verbetering behoeven zijn ook aan het licht gekomen en die zullen wij ook presenteren later op de middag”, zei het staatshoofd.

De president zegt dat er besloten is dat de evaluaties uitgebreider en diepgaander moeten plaatsvinden. “Dat is wat wij samen hier gaan doen. Met alle openheid en eerlijkheid evalueren. Kijken wat de verbeterpunten zijn en werken aan de verbetering. We zijn hier als regering geplaatst door het volk. Het volk heeft hoge eisen en het volk heeft haast. We moeten rekening houden dat we de problemen van het volk zo snel als mogelijk moeten oplossen.” President Santokhi omschrijft de evaluatiemomenten als een zeer belangrijk meetinstrument voor het beleid in het proces van armoedebestrijding en het herstellen van de economie.

President Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk op Moengo Tapoe