You are currently viewing Anjoemarabrug te Albina in erbarmelijke staat

Anjoemarabrug te Albina in erbarmelijke staat

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

De districtscommissaris (dc) van het district Marowijne-Noordoost, Clyde Hunswijk, zegt tegenover de krant, dat de Anjoemarabrug te Albina, momenteel in een erbarmelijke staat verkeert. Volgens Hunswijk, hebben beide leuningen van de brug het begeven en moeten mensen hierdoor heel voorzichtig over de brug gaan. “De brug moet zo snel als mogelijk gerepareerd worden, omdat die een belangrijke verbinding is voor de bewoners in dit gebied”, zegt Hunswijk. De minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed, is volgens hem op de hoogte van de situatie.

“Er is een brief gericht aan OW, de minister heeft ondertussen erop geantwoord. Volgens hem zullen de restauratiewerkzaamheden rond de SRD 90.000 kosten.

We proberen er wel rekening mee te houden dat het ministerie geen financiële middelen heeft, maar desondanks is deze brug een belangrijke verbinding voor de bewoners in dit gebied”, zegt Hunswijk.

Het ministerie heeft nog niet gezegd wanneer de herstelwerkzaamheden zullen aanvangen, vandaar dat Hunswijk aan de lokale bewoners heeft gevraagd of zij zouden kunnen helpen met het repareren van de brug. “We hebben twee houtzagerijen in de omgeving gevraagd of zij bereid zijn materiaal te schenken voor de reparatie. De houtzagerijen hebben wel beloofd mee te zullen helpen, dus we kijken daarna uit. De lokale bevolking is wel bereidt indien zij materiaal ontvangen, zelf te werken aan het restaureren van de brug”, aldus Hunswijk.

Commerciële activiteiten komen op gang
DC Hunswijk zegt, dat de commerciële activiteiten in Albina, na lange tijd weer op gang komen. “De ondernemers hebben wel zwaar verlies geleden. Gelukkig mogen ze nu de Marowijnerivier weer opvaren, geen oversteek, waardoor ze wel hun producten kunnen verkopen aan de lokale bevolking. De inkomsten zijn wel nihil, omdat ze meer verdienden met de oversteek naar de Franse kant. Ook het onderwijs is weer van start gegaan, kinderen kunnen de lessen wederom op een veilige manier bijwonen”, zegt Hunswijk.

Lage waterdruk
Volgens Hunswijk is de waterdruk op Albina momenteel relatief laag, waardoor er op sommige momenten geen stromend water uit de kraan komt. “Dat komt vanwege de droge tijd, maar ook daar schijnt een oplossing voor te komen. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, heeft onlangs een bezoek gebracht en hij zei dat de SWM bezig is aan de weg te timmeren om de druk weer op gang te brengen.”(dewest)