You are currently viewing David Abiamofo op werkbezoek aan het district, Sipaliwini

David Abiamofo op werkbezoek aan het district, Sipaliwini

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Economie

In het kader van de democratische beleidsvoering heeft een delegatie onder leiding van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, een werkbezoek gebracht aan het district, Sipaliwini. Het team bestond uit enkele directieleden en functionarissen van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, Dienst Elektrificatie Voorziening, Dienst Watervoorziening, Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector en de afdeling Voorlichting. Het bezoek is afgelegd van 4 tot en met 9 november 2020.

Tijdens dit bezoek zijn er diverse activiteiten ontplooid geworden op de diverse beleidsgebieden. Conform de uitvoering van het regeringsbeleid op het gebied van de mijnbouw, zijn de mijnactiviteiten in de grensrivieren niet langer gedoogd en zullen die worden stopgezet. In dit kader heeft Abiamofo zich persoonlijk georiënteerd op de Marowijnerivier en aanmaningen overhandigd aan de diverse skalianhouders.

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor de opzet van de solarplant in het dorp Godo Olo. Op grond hiervan is de bewindsman naar het dorp afgereisd om zich te vergewissen over de status van het mini rasterzonne-energieproject en het beleid te delen met de dorpsgemeenschap. Een ander aspect van deze missie was de deelname van de NH-minister aan het bezoek van de regering in het district Sipaliwini te Drietabiki.

Ook maakte de NH-topman gebruik van de gelegenheid om de Gran Olo Hydro Waterkracht Centrale te bezichtigen die onder het beheer staat van het Fonds Ontwikkeling Binnenland, ressorterend onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Volgens Abiamofo is het project al een tijdje in uitvoering en wordt stagnatie ondervonden. Nagegaan zal worden op welke manier het ministerie van NH kan bijdragen aan de oplevering van dit project.