You are currently viewing Vids start campagne voor draagvlak grondenrechten

Vids start campagne voor draagvlak grondenrechten

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

PARAMARIBO – De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname (Vids) heeft donderdag in Hotel Torarica een “intensieve guerrilla” grondenrechtencampagne gelanceerd. “We hopen hiermee niet alleen de samenleving in de stad geïnformeerd te hebben over de meerwaarde van collectieve grondenrechten voor de inheemsen en tribale volkeren. We hopen ook politici te triggeren om haast te maken de conceptwet grondenrechten te behandelen”, zei voorzitter Theodoris Jubitana.

De grondenrechten zijn de collectieve eigendomsrechten van Inheemse en tribale volken op hun voorouderlijke grond. De campagne ‘Met elkaar in Suriname’ moet bij de gehele samenleving draagvlak creëren volgens Jubitana en wordt door het internationaal communicatiebedrijf bedrijf STAS uitgevoerd. Het is volgens de voorzitter niet de eerste keer dat Vids zo een campagne voert.

“Wij willen niet blijven stilzitten en hebben geld gevonden voor deze publiciteitscampagne.” Die zal zowel via traditionele als social media worden gevoerd om jongeren te interesseren en vertellen over de collectieve grondenrechten. “Veel jongeren zijn zich misschien nog niet bewust van het belang van de grondenrechten. Met deze campagne willen wij een inhaalslag maken, zodat het ook bij hen kan gaan leven”, zei Vids-lid Max Ooft.

Ook zijn er discussies over de grondenrechten gepland met organisaties die ook hierbij betrokken zijn. Jubitana hoopt dat de regering zich houdt aan haar belofte. “Ze heeft ons diverse keren beloofd, dat de grondenrechten een jaar na haar aantreden wettelijk erkend zullen zijn.” Er is ook een presentatie over de campagne voor de regering en de assemblee gehouden en volgens Jubitana is daarbij toegezegd om in de komende zes maanden tot een jaar de conceptwet te laten behandelen en goed te keuren.

Volgens Ooft is er geen tegenstrijdigheid als het gaat om de zeggenschap van de inheemsen of tribale volkeren over de natuurlijke hulpbronnen in hun gebied. “In de Grondwet staat dat de natuurlijke hulpbronnen eigendom zijn van de natie. De inheemse en tribale volkeren zijn ook onderdeel van de natie. De ongelijkheid waarvoor de inheemsen vechten is dat het collectieve eigendom evenveel waard moet zijn als het individuele. Je moet het zien als iemand die woont op een perceel en daar wordt olie gevonden. Als staat ga je dan gesprekken voeren met de eigenaar van dat perceel en dat zal bij de nieuwe wetgeving het geval moeten zijn.”

De campagne zal tot en met 20 december duren en zal in januari weer opgepakt worden om eind februari te worden afgesloten. De hoop is dan dat een commissie van Vids met het parlement inhoudelijk de wet kan bespreken.