You are currently viewing Vice – President Ronnie Brunswijk geeft een uiteenzetting over de werkzaamheden van zijn kabinet

Vice – President Ronnie Brunswijk geeft een uiteenzetting over de werkzaamheden van zijn kabinet

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws


Vice – President Ronnie Brunswijk heeft in het parlement een uiteenzetting gegeven over de werkzaamheden van zijn kabinet in de afgelopen periode. De voortvarendheid waarmee het werk wordt gedaan heeft hij gepresenteerd met behulp van feitelijkheden. De 19 vergaderingen van de Raad van Ministers vanaf 22 juli 2020 hebben onder meer geresulteerd in 462 missives. Vanwege het COVID-19 virus heeft de raad ook virtuele samenkomsten gehad.

De samenkomsten van ministers hebben verder ook geresulteerd in het instellen van verschillende commissies en onderraden, die allemaal belast zijn met een deel van het beleid. Voorts is er voldoende aandacht geweest voor verschillende aspecten die onder meer te maken hebben met Financiën, Onderwijs, Openbaar vervoer en Sociale voorzieningen voor de verschillende groepen meldt Directoraat Volkscommunicatie