You are currently viewing Veldbezoek ter evaluatie duikersbeleid Nickerie.

Veldbezoek ter evaluatie duikersbeleid Nickerie.

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Om te komen tot uniformiteit bij het uitgeven van duikersvergunningen in Nickerie, hebben vertegenwoordigers van 3 ministeries zich op het veld georiënteerd.

De Districtscommissaris en stafleden van ROS- Nickerie hebben tezamen met vertegenwoordigers van OW regio West en LVV- Nickerie de missie uitgevoerd.

Met deze manier van aanpak willen de verschillende diensten komen tot een éénduidig beleid rondom de uitgifte van duikersvergunningen in ons district. Na verkrijging van de nodige adviezen afkomstig van de verschillende diensten is het de Districtscommissaris die een vergunning uitgeeft.