Apoera: Grassalco NV is coming to Ressort Kabalebo

Apoera: Grassalco NV is coming to Ressort Kabalebo

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

De Directeur van Grassalco NV dhr. Wesly Rozenhout heeft tijdens een overleg met de drie kapiteins t.w. Apoera, Section en Washabo de plannen van Grassalco NV aangegeven.

Het huidig beleid van Grassalco NV is dat FPIC ( Vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming) wordt toegepast indien het betreft dorpsgemeenschappen.

Het voornaamste doel van Grassalco NV is het creëren van werkgelegenheid en dat de dorpsgemeenschappen aanspraak maken op een bepaald deel van de verkregen winsten.Grassalco NV wil als voorbeeld dienen voor de buitenlandse bedrijven c.q. concessionarissen die gevestigd zijn in het ressort Kabalebo over de wijze hoe om te gaan met de belangen van dorpsgemeenschappen en goed te communiceren met de dorpsgemeenschappen.