Foei toch Ricardo Panka

Foei toch Ricardo Panka

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

De woordvoerder van de NDP, de heer Ricardo Panka, moet niet denken dat hij een loopje kan nemen met het intelligentievermogen van dit volk. Als hij dat denkt, dan heeft hij het behoorlijk mis.

Ik wil de heer Panka adviseren om een loopje te nemen met de mensen die hij en zijn partijgenoten nog steeds knollen voor citroenen verkopen, want deze personen kunnen vermoedelijk niet logisch denken, maar het grootste deel van het volk kan dat wel. Dat de heer Panka komt verklaren dat de uitspraken van zijn partijvoorzitter tevens ex-president, de heer Desi Bouterse, verkeerd zijn geïnterpreteerd geeft aan dat de heer Panka het volk aanziet als hersenloze wezens die niet kunnen denken.

Wat bezield de heer Panka eigenlijk? Ik wil de heer Panka meedelen dat de heer Bouterse letterlijk heeft bedoeld om de wapens op te nemen tegen de huidige machthebbers. Dit kan geconcludeerd worden uit het feit dat de heer Bouterse aangegeven heeft dat hij Bouterse, Jules en Abrahams daarvoor te oud zijn. Werkelijk zijn deze heren te oud om een staatsgreep te plegen en een veldslag te voeren tegen onze huidige gewapende machten.

De heer Bouterse heeft nooit en te nimmer ideologische wapens bedoeld, omdat de genoemde personen van Bouterse, Jules en Abrahams niet dementeren of althans geen tekenen van dementie vertonen. Alleen personen die niet instaat zijn hun hersenen op de juiste wijze te gebruiken, kunnen geen ideologische strijd voeren. Dus het is letterlijk puur onzin, nonsens en rotzooi dat de heer Panka in de media heeft gestuurd.

Het is duidelijk dat hij aan ‘damage control’ probeerde te doen, maar helaas was het kwaad al geschied. Ik ben blij dat de regering de uitspraken van Bouterse krachtig heeft veroordeeld. Bouterse en zijn trawanten moeten eens beseffen dat zij steeds dit volk in armoede hebben gedompeld na hun regeerperiodes. Deze gasten hebben geen recht van praten over armoede, omdat zij juist met hun zogenaamde sociaaldemocratisch denken dit land steeds weer in armoede dompelen.

Als de heer Bouterse aangeeft dat wij 50 jaren terug zijn gegaan in ontwikkeling, dan moet hij ook mansgenoeg zijn om aan te geven dat hij als president niet heeft kunnen zorgen voor de nodige duurzame ontwikkeling, maar voor systematische verarming van dit volk. De heer Bouterse moet eens gaan beseffen dat het een grote schande is dat na zijn regeerperiodes, zijn ex-minister van Financiën op de vlucht is geslagen, diverse toppers in de gevangenis zitten, de ex-vicepresident in het vizier van het Openbaar Ministerie is en alle instituten politiek beleidsmatig zijn uitgehold door wanbeleid, corruptie, vriendjespolitiek en populisme.

Laat de heer Panka het volk komen uitleggen dat de grondoorzaak van de huidige crisis is het wanbeleid van 10 jaren NDP-plus regering. De huidige maatregelen die door de regering worden getroffen hebben niets te maken met kapitalisme, maar met het weder op spoor brengen van de vernietigde economie.

Kijken naar de regeerperiodes van de NDP mag geconcludeerd worden dat NDP + economie + monetaire reserves = sociaalmaatschappelijk/monetaire/financieel/economisch biologische bom.

Deze bom is nu tot ontploffing gekomen, waardoor het volk nu lijdt onder de schokken. Laat de heer Ricardo Panka dit nu eens goed gaan begrijpen!

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA

rub_rav@yahoo.com