Bedden en matrassen voor Shiloh internaat

Bedden en matrassen voor Shiloh internaat

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

NICKERIE – Onlangs heeft de burgermoeder van het bestuursressort Kabalebo, Mevr J Lewis, een aantal bedden en matrassen overhandigd aan de leiding van het Shiloh internaat te Nickerie.

De bedden werden gefinacieerd door middel van de inkomsten die verdiend worden van de Haven te Apoera. Bedrijven betalen voor het gebruik van de haven. De opbrengsten hiervan gaan in het districtsfonds en zijn bestemd voor projecten ten behoeve van de gemeenschap.

De matrassen zijn gedoneerd door Bureau Eenheid van het Kabinet van de President. In dit internaat verblijven 29 scholieren uit Kabalebo.

Dit vanwege het feit dat er geen mogelijkheden aanwezig zijn voor scholieren en studenten van het LBO en VOS.Deze donaties zijn gedaan nadat dr moeder van het internaat, Mevr. Nellie Ebilcilio, hiervoor een beroep had gedaan op de burgermoeder.

DC Lewis sprak de bewoners van het internaat toe en beloofde daarbij alles in het werk te stellen om te voorzien in de noden van het internaat. Verder verwacht zij maximale inzet van de scholieren om zodoende succesvol te worden in de maatschappij.Thais Aroepa, student in het internaat, bedankte de burgermoeder namens de overige scholieren en studenten voor de geste.