Discriminatie en het Hindoeisme

Discriminatie en het Hindoeisme

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Het kastenstelsel van de Hindoeisten kun je bekijken als een kast. De mensen van de onderste plank hebben niet een goede baan en de mensen van de hoogste plank hebben een hele goede baan of een hele hoge functie. Als je geboren bent op de onderste kaste kun je niet gaan studeren om zo een baan te krijgen die eigenlijk bij een kaste hoger hoort. Je kunt tijdens je leven niet van kaste veranderen. Hindoeisten geloven namelijk in reïncarnatie, dat is dat je op nieuw geboren wordt. Als je goed leeft, dus als je je aan de Hindoeistische regels houd, dan is de kans groot dat je in je volgende leven in een hogere kaste terecht komt. Boeddha, die ook uit India kwam, vond het kastenstelsel onrechtvaardig en stond mensen uit lagere kasten ook toe om monnik of non te worden.

Het kastenstelsel in India is officieel al vanaf 1931 niet meer aan de orde. Vanaf dat moment namelijk wordt de kaste niet meer vastgelegd bij volkstellingen in India. Toch is de praktijk heel anders. In India worden werk en relatie nog steeds voor een groot deel gerelateerd aan de kaste waarin iemand is geboren. Hoe werkt het kasenstelsel in India?

Welke kasten zijn er?

In India bestaan 4 kasten. Sommigen zeggen 5 als ze de onaanrakenbaren er bij tellen. Deze kasten zijn:

  1. Brahmanen (hoogste kaste van priesters)
  2. Kshatriya (edelen en soldaten)
  3. Vaishya’s (kooplieden)
  4. Sudra’s (dienaren)
  5. Paria’s of onaanraakbaren (de laagste sociale laag die niet aangeraakt mag worden door iemand uit een andere kaste)

Vastleggen van kaste per persoon

In 2010 heeft de Indiase regering besloten dat ze bij een nieuwe volkstelling elke hindoe wil registeren om zo te kijken tot welke kaste mensen behoren. Tegenstanders vinden echter dat de sociale achtergrond van de mensen niet vastgelegd moet worden. Daarmee zou het kastensysteem namelijk bevestigd worden en volgens velen is dat juist het grootste kwaad dat India kent. Voorstanders zijn van mening dat het probleem dan beter inzichtelijk gemaakt kan worden. Naar schatting bevindt namelijk 40 tot 60 procent van de Indiërs zich in een achtergestelde en lagere positie.

Discriminatie in India is verboden, maar gebeurt nog steeds

In de jaren ’50 werd discriminatie op basis van kaste in India officieel verboden. Toch blijft de maatschappij op die basis werken en blijven de vooroordelen bestaan. Vooral op het platteland is het kastenstelsel nog volop in werking en zal iemand uit een hogere kaste nooit met iemand uit een lagere kaste trouwen of een baan accepteren die onder zijn (kasten)niveau is. Op datzelfde platteland woont wel 70 procent van de 1,2 miljard Indiërs.

wikipedia
mens-en-samenleving.infonu.nl