Omlegging verkeer binnenstad vanaf 21 december

Omlegging verkeer binnenstad vanaf 21 december

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

PARAMARIBO – Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat in het kader van de te verwachten verkeersdrukte naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, het verkeer in de binnenstad in verband met de veiligheid zal worden omgeleg

– HK. Zwartenhovenbrug- en Dr. Sophie Redmondstraat met dien verstande (m.d.v.) dat er geen verkeer zal worden toegelaten over de Zwartenhovenbrugstraat in de richting van de Burenstraat c.q. het noorden.

– HK. Buren- en Waaldijkstraat m.d.v. dat er geen verkeer over de Burenstraat zal worden toegelaten in de richting van de Zwartenhovenbrugstraat.

– HK. E. Bruma- en F. Derbystraat m.d.v. dat er geen verkeer over de E. Brumastraat zal worden toegelaten in de richting van de Zwartenhovenbrugstraat.. Echter zal wel worden toegestaan dat voertuigen parkeren op het trottoir van de E. Brumastraat tot de hoek gevormd door de Zwartenhovenbrugstraat aan de ene zijde en de E. Brumastraat aan de andere zijde.

– HK. Zwartenhovenbrugstraat- en de Keizerstraat m.d.v. dat er geen verkeer over de Zwartenhovenbrugstraat in de richting van de Steenbakkerijstraat zal worden toegelaten.

– Spanhoek c.q. de samenkomst van wegen gevormd door de Dominee-, Keizer-, en de Klipstenenstraat m.d.v. dat er geen verkeer zal worden toegelaten over de Domineestraat.

– Jodenbree- en de Maagdenstraat m.d.v. dat er geen verkeer over de Jodenbreestraat zal worden toegelaten.

De wegomlegging zal op de volgende dagen en tijden plaatsvinden:

Maandag 21 december tot en met vrijdag 24 december en maandag 28 december tot en met donderdag 31 december 2020. Telkens van 09:00 tot en met 19:00 uur. Naar gelang de verkeersintensiteit afneemt zal in overweging worden genomen om de ingestelde omlegging eerder dan gepland (19:00 uur) op te heffen.

Op de gehele gemeenschap in het algemeen en de weggebruikers in het bijzonder wordt een dringend beroep gedaan om met het bovenstaande rekening te houden, uw route te plannen en de bevelen van de politie stipt op te volgen.