Buurtbewoners van de Gangaram Pandayweg bij de DC

Buurtbewoners van de Gangaram Pandayweg bij de DC

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

SARAMACCA – Vandaag 21 december 2020, is er een vertegenwoordiging van buurtbewoners van de Gangaram Pandayweg en een RGD delegatie olv. van de waarnemend directeur van RGD, mevr N. Gajadien, ten overstaan van de Districtscommissaris, Mevr. Sherin Bansi-Durga op het commissariaat te Groningen, bij elkaar geweest om middels dialoog tot een oplossing te komen mbt de kwestie van het vertrek van Cubaanse artsen van de polikliniek La Proveyance.

De bewoners hebben hun bezorgdheid over het vertrek van de Cubaanse artsen en de voortzetting van de dienstverlening geuit. Hierbij gaf de directeur van RGD aan dat de Cubaanse artsen met een missie in Suriname zijn en het komend jaar terug moeten omdat deze missie afloopt, dit is een besluit die door de Cubaanse ambassade is genomen.Zij geeft verder aan dat ze de bezorgdheid van de bewoners volkomen begrijpt, en daarom persoonlijk aanwezig is om deze kwestie te bespreken met de bewoners van de Gangaram Pandayweg en de Districtscommissaris.

De Directeur heeft het voorstel gedaan om een permanente gezondheidsassisent op de polikliniek La Proveyance te plaatsen. Verder wordt er werk van gemaakt om een arts daar wekelijks of twee keren in een maand op zijn minst daar te plaatsen, hiermee gingen de bewoners van van Gangaram Pandayweg akkoord en zijn beide partijen zodoende tot een oplossing gekomen.

De Districtscommissaris is de mening toegedaan dat middels communicatie vele problemen opgelost kunnen worden en niet hoeven te escaleren. Zij is gerust gesteld dat beiden partijen op één lijn zijn komen te staan en het probleem voor nu is verholpen. Dit was ook de oproep van de Districtscommissaris aan de bewoners van de Gangaram Pandayweg vrijdag jl. tijdens de barricade.