Dorpshoofden bezorgd over stijging Covid-19

Dorpshoofden bezorgd over stijging Covid-19

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

APOERA – De dorpshoofden van onder andere Apoera, Erowarte en Kalebaskreek zijn verontrust over de toename van de Covid-19 besmettingen. Het aantal actieve gevallen is in een korte tijd opgelopen naar 108. De dorpshoofden doen een beroep op de dorpelingen om alert te blijven. De naleving van de coronaregels moet niet verslapt worden. Indien de positieve gevallen blijven stijgen, zullen de kapiteins genoodzaakt zijn om dorpen wederom af te sluiten. Hierdoor kunnen de mensen niet in en uit de gemeenschappen gaan.

Dorpshoofd Conchita Alcantara van Kalebaskreek zal binnenkort een vergadering houden met de dorpelingen. Ze zal daarbij benadrukken dat het coronavirus niet verdwenen is en wat de gevolgen zullen zijn als de coronabesmettingen blijven toenemen. “We zullen weer ons dorp moeten afsluiten, omdat we erger willen voorkomen”, zegt Alcantara. Om de ziekte niet op te lopen, hangt veel van de mensen zelf af, vindt de kapitein. Ze moeten bewust zijn dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid en die van andere personen. “Want soms merk ik op dat mensen geen mond- en neuskap opdoen alsof Covid-19 niet meer bestaat”, zegt het dorpshoofd.

Ook dorpshoofd Jona Gunther van Erowarte ervaart dat sommige mensen het niet nauw nemen met de coronaregels. “We kunnen de mensen zoveel keren waarschuwen tegen het gevaar van het virus, maar uiteindelijk moeten ze ervan doordrongen zijn, dat ze besmet kunnen raken, als ze zich niet houden aan de coronaregels”, zegt de kapitein. Aangezien er dorpelingen langs de Marowijnerivier wonen, kan Gunther niet overal ter plekke zijn om te controleren wie in het dorp komt. De centrale plek van het dorp waar boten gewoonlijk aanmeren, is wel gesloten. “We moeten ervoor zorgen dat de positieve gevallen niet blijven stijgen anders hebben we straks weer een algehele lockdown”, zegt Gunther. Dorpshoofd Carlo Lewis van Apoera pleit voor het wederom opzetten van een controlepost bij de afslag naar Apoera.

De stijging van het aantal besmettingen vindt hij zorgwekkend. “Mocht deze trend zich voortzetten, zal het gebied weer afgesloten worden voor buitenstaanders, want we moeten onze mensen beschermen”, zegt Lewis. Hij heeft de kwestie over de toename van positieve gevallen besproken met districtscommissaris Josta Lewis van Kabalebo. Het blijven voorlichten van de mensen blijkt van essentieel belang te zijn. De mensen dienen hun mond- en neuskap te dragen, moeten hun handen goed wassen met zeep of ontsmetten met alcohol en dienen de sociale afstand van 1,5 meter continu in acht te nemen.