Dit jaar geen kerst op traditionele manier

Dit jaar geen kerst op traditionele manier

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Kerstfeest is een van de feesten die wereldwijd door miljarden mensen wordt gevierd. Wij herdenken de geboorte van Jezus Christus, de zoon die God gestuurd heeft om verlichting te brengen in het leven van de mens. Ons land verkeert in een economische crisis en verlangt sterk naar verlichting; dat maakt deze kerst voor ons zeer bijzonder. Want de verlichting waar wij als volk naar verlangen, beperkt zich niet tot het herstel van de economische omstandigheden, maar strekt zich uit tot de verbetering van de bedreigingen van onze nationale gezondheid door het COVID-19 virus, dat nog steeds slachtoffer maakt over de hele wereld, dus ook in Suriname. Dankzij de zware arbeid van wetenschappers is er nu een vaccin ontwikkeld dat inderdaad licht brengt in de tunnel. De regering zal evenals andere landen nu doen, alles in het werk stellen om deze vaccins ter beschikken te stellen aan ons volk.  

Het kerstfeest is een feest van gezamenlijk samenzijn, niet alleen met gezinsleden, maar ook met naaste familieleden. Helaas moeten wij vaststellen dat ook ons volk dit jaar dit feest niet op de traditionele manier zal kunnen vieren, en dit alles komt door de maatregelen die de overheid heeft moeten treffen om verdere verspreiding van het dodelijke virus onder controle te brengen. De regering heeft twee zware taken die zij met succes moet uitvoeren.


1) Het land zodanig besturen dat de economische druk op ons volk behoorlijk afneemt, zodat wij volgend jaar zonder noemenswaardige financiële problemen kerstfeest weer op de traditionele manier kunnen vieren. 


2) De strijd tegen het Covid-19 virus overwinnen, zodat wij volgend jaar zonder mobiliteitsbeperkingen het kerstfeest weer als vanouds kunnen beleven.  Om deze doelstellingen te realiseren, is zij sterk afhankelijk van u, volk van Suriname. Dit land heeft in zijn geschiedenis vaker grote problemen kunnen oplossen, dus zijn wij ervan overtuigd dat deze zure appel, dankzij ook uw inspanningen, van tijdelijke aard zal zijn.   
Suriname is helaas een land geworden waar de inkomensverschillen zeer groot zijn geworden. Dat brengt met zich mee dat een kleine groep, ondanks de problemen waarmee het land nu geconfronteerd wordt, in staat is om het kerstfeest te vieren alsof er niets aan de hand is. Wij doen een beroep op deze mensen om de andere landgenoten die het niet breed hebben, de helpende hand toe te steken, zodat ook die de verlichting kunnen voelen die kenmerkend is voor dit feest.  

De ABOP zal alles wat binnen haar vermogen is, aanwenden om de pijn niet langer te laten duren dan noodzakelijk is en wenst u allen, ondanks de omstandigheden, gezegende feestdagen toe.