Virussen: Angst en Gezondheid

Virussen: Angst en Gezondheid

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Hoeveel virussen zijn er in totaal? Op aarde zijn er ongeveer 10 quintiljoen virussen, dus 10 met dertig nullen erbij. Dat is 100 miljoen maal het aantal sterren in ons universum. En hoeveel virussen huizen in het menselijk lichaam? Ongeveer 38 biljoen bacteriën en 380 biljoen virussen. Dat is met 12 nullen erbij, maar die leven in harmonie met ons en veroorzaken geen ziekten. Hoeveel virussen kunnen dan wel ziekten veroorzaken? Iets meer dan 200 virussen en Covid-19 hoort er ook bij. Net zoals griep en waterpokken bijvoorbeeld.


Dus wat kunnen wij doen?
Onze weerstand of immuniteit opbouwen. Hoe doe je dat? Door gezonde voeding met eventueel vitamine supplementen, een goede nachtrust en je niet onnodig druk te maken. Hierin schuilt de belangrijkste taak weggelegd voor alle regionale, nationale en internationale overheden en autoriteiten. Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in de geestelijke en fysieke medische zorg. Als wereldwijd eenieder voldoende gezonde voeding zou kunnen nuttigen en er genoeg medische opvang en zorg zouden zijn, was er vandaag toch ook geen sprake van een pandemie. Omdat deze essentiële faciliteiten tekortschieten, moet het aantal besmettingen beheersbaar blijven. Pas als ongeveer 65% van de mensen besmet is geraakt, zal er groepsimmuniteit optreden en daarmee de zogenaamde pandemie eindigen. Slechts 2% zal symptomen vertonen. De risicogroepen zijn vijftigplussers, en degenen met onderliggende ziekten, zoals longaandoeningen, hartkwalen, lever- en nierziekten, diabetes, obesitas en kanker. Deze groepen moeten dus goed beschermd worden. Hoe en hoeveel mensen zullen komen te overlijden, weet God alleen.


Wat zouden overheden dus moeten doen?
Het aantal besmettingen is het grootst bij een hoge concentratie van personen. Overheden zouden om die reden juist voor een zo groot mogelijke spreiding moeten zorgen van economische en sociale activiteiten, waarbij de gezondheidsprotocollen in acht moeten worden genomen. Door deze activiteiten te beperken, wordt er juist een averechts effect gesorteerd, want iedereen zoekt dan daar zijn of haar vertier op de een of andere manier. Wij zijn per slot van rekening sociale wezens. Verder dienen de overheidsmaatregelen gebaseerd te zijn op de resultaten van contact tracing. Er is trouwens geen sprake van een pandemie, maar van een syndemie (syndemy). Dat is een samenspel van factoren of interactie tussen onder andere Covid-19, Ondervoeding, Armoede, Belangenverstrengeling van de Farmaceutische Industrie met de World Health Organization en Verwaarlozing van de Gezondheidszorg.

Wat over het algemeen wereldwijd gedaan is, is paniekvoetbal en gevangenbewaarder spelen, waarmee alleen en onnodig angst wordt gecreëerd. Het getuigt niet van een systemische aanpak en is bovendien mensonterend, alleen om de belangen van enkele multinationals te dienen. Slechts machtswellust, machtsarrogantie en narcisme zijn hierbij gediend om op deze barbaarse, symptomatische bestrijding geld te maken!


Dr. Roy I. Bhikharie, BA, MA, PhD 
Filosoof-Psycholoog, Bedrijfsonderzoek & Management


Enkele geraadpleegde bronnen:
There are more viruses than stars in the universe. Why do only some infect us? (nationalgeographic.com)Meet the trillions of viruses that make up your virome | Human World | EarthSky
Nobel Laureate, PCR Inventor Said Fauci Was a Liar, Abusing Test Data For An Agenda And Afraid To Debate – Round Table Report