Uitspraak Jaime Vargas vs Collectieve zelfbeschikkingsrecht

Uitspraak Jaime Vargas vs Collectieve zelfbeschikkingsrecht

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Jaime Vargas van de Ecuadoriaanse Inheemse Federatie CONAIE zegt bij de oprichting van RUNASUR in Bolivia dat neoliberale regeringen bang zijn, omdat de Inheemse bevolking van Amerika zich verenigt.In vergelijking met de situatie van de Inheemse volken in Suriname, kan gesteld worden dat traditionele mammoet organisaties bang zijn dat Inheemsen zich rechtmatig verenigen en besluiten nemen op grond van het zelfbeschikkingsrecht.

Zelfbeschikking is het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid, zowel voor het individu als voor een collectief, bijvoorbeeld een volk.Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien worden als een element van de persoonlijke vrijheid, en daarmee als een grondslag van de mensenrechten. De individuele zelfbeschikking speelt onder meer een rol bij privacy, bij euthanasie en in het opkomen voor menselijke waardigheid.Het collectieve recht op zelfbeschikking is de autonomie die volken en staten hebben.

De VN-verdragen van 1966 noemen het recht op zelfbeschikking van volken.Een volk is een groep mensen met een gedeelde taal, cultuur en geschiedenis.Conclusie: een groep mensen met een gedeelde taal, cultuur en geschiedenis hebben het collectieve recht op zelfbeschikking om zich te verenigen.Bron: Amnesty.nlZelfbeschikking en mensenrechten.Het verbieden van Inheemsen om zich te verenigen in het grondgebied van Suriname (dorp) is in strijd met artikel 20 (grondrecht) van de Grondwet en in strijd met het collectieve recht op zelfbeschikking (internationaalrecht).Artikel 20 Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

Steven Jakaoemo