In 2021 focus leggen op gezamenlijke doelen

In 2021 focus leggen op gezamenlijke doelen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

We stappen over enkele uren uit het jaar 2020. Voor velen een zeer bewogen jaar; de verkiezingscampagne gevolgd door de Covid-19 pandemie. Een situatie die niet alleen in Suriname, maar wereldwijd grote impact heeft gehad op zowel het sociaal-maatschappelijk als financieel-economisch vlak. De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft waargenomen hoe de potentie van burgers door deze situatie niet optimaal benut kan worden. Dit legt op alle gebieden een domper op grote delen van het volk. Het is een feit dat de individuele  welvaart en die van het land ook door deze gezondheidscrisis ernstig worden belemmerd. De NPS gelooft echter in de kracht van het Surinaamse volk. Wij zullen waken voor een gezonde samenleving. Gezondheid is het kostbaarste waarover een mens kan beschikken. Dit moet gekoesterd worden, zodat wij na deze Covid-golf kunnen werken aan de verdere productie, de verdiencapaciteit en groei van het land en volk.

Suriname heeft de potentie om in de toekomst te behoren tot één van de welvarendste economieën in Zuid-Amerika. Om dat te bereiken, hebben wij een gezond volk nodig. De NPS heeft u nodig om samen te bouwen aan een welvarend Suriname. Veel is in het naaste verleden, tijdens de vorige regeerperiode, verkeerd gegaan, maar wij blikken vooruit. De NPS kijkt naar de mogelijkheden die er voor ons liggen om grote en mooie ontwikkelingsprojecten te realiseren. Met zijn allen moeten wij in het nieuwe jaar focussen op collectieve doelen. Doelen die onder andere gericht zijn op een gezond volk, herstel van de economie, het terugbrengen van waarden en normen, ontwikkelingen  binnen het onderwijs, de financiële sector, veiligheid, bevorderen van het ondernemerschap en de ontwikkeling van het binnenland. De cultuur van Suriname moet er één zijn van natievorming; niemand is meer of beter dan de andere. Samen gaan en moeten wij het doen voor een beter Suriname.

De NPS wenst u een veilige jaarwisseling en veel goeds in 2021.

Gregory Rusland

Voorzitter NPS