Interview Bic Saramacca met het DNA-Lid R. Debie en de Districtscommissaris  mevr. Sherin Bansi-Durga over het prijscontrole project

Interview Bic Saramacca met het DNA-Lid R. Debie en de Districtscommissaris mevr. Sherin Bansi-Durga over het prijscontrole project

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Er is een interview afgenomen, waarbij DNA lid Dhr. Debi samen met de Districtscommissaris van Saramacca mevr. Sherin Bansi-Durga enkele vragen hebben mogen beantwoorden. Hieronder zijn de vragen en antwoorden samengevat.

DNA lid Dhr. Debi

1. Waarom is er zo een plan ontworpen voor controle van de basisgoederen?Dit is ter ondersteuning van de regering in het bijzonder van de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie op het prijzenfront.

2.Wat heeft ertoe geleidt dat de prijzen in de winkels zijn gaan stijgen?Door de unificatie van de wisselkoers dat SRD 14.29 bedraagt, zijn de prijzen van de brandstofprijzen omhoog gegaan die voor een enorme doorwerking heeft gezorgd op de prijzen in de winkels. Vanwege de instabiele wisselkoers op de valutamarkt zijn ook de prijzen van basisgoederen aangepast en zagen wij ook prijzen stijgen van andere goederen vanwege aanpassing van de douane koers.

3.Wat is uw mening ten aanzien van alle aantijgingen van delen van de bevolking en de oppositie naar de regering toe?In de afgelopen maanden hebben wij gezien dat de regering zwaar wordt afgerekend op deze prijsstijging. Door de oppositie worden deze aanpassingen gebruikt en misbruikt om de samenleving op een dwaalspoor te brengen, terwijl zij de veroorzakers zijn van dit probleem. Nu proberen ze middels straat acties de regering naar huis te sturen. Maar erger is het dat onze eigen coalitiegenoten de regering en de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie op het prijzen front zijn gaan aanvallen alsof haar beleid niet deugt om de prijzen te laten controleren in de winkels. Onze DNA leden partijgenoten zijn ook vergeten vanwaar deze prijsverhogingen komen. Daarom ons pilotproject voor Saramacca dat goed is overgekomen bij de samenleving.

Interview Districtscommissaris mevr. Sherin Bansi-Durga

1. Wat houdt het plan in om de prijzen van de basisgoederen in het district te controleren en te bewaken en hoe zal dat geschieden? Het plan houdt in dat de prijscontrole per district tot in de kleinste bestuurseenheid van het land in deze op ressort niveau zal worden uitgevoerd. De Bestuursdienst van Saramacca zal een team inzetten om de prijzen van 30 basisgoederen in de winkels/supermarkten wekelijks te controleren en te bewaken. Deze prijzen van de basis goederen zullen dan per ressort en per supermarkt op de website van Burger Informatie Centrum (BIC) van Saramacca via Facebook wekelijks te volgen zijn. Dit heeft als gevolg dat er weinig tot geen corruptie zal zijn bij de controle van de winkels. De consumenten worden wat bewuster bij het doen van inkopen bij de winkels. Dit zal ook leiden tot transparantie van de verschillende prijzen in de winkels.

2. Wat levert dit plan op voor de consumenten en hoe is hun participatie? De consument bepaald zelf waar hij of zij gaat inkopen. Men kan dan ook een directe beeld hebben waar de producten duur of goedkoop zijn.

3.Hoe is dit project aangeslagen bij de burgers van uw district? Tot nu toe hebben wij heel wat positieve reacties van de burgers ontvangen op de voorlopige publicatie van prijzen op ons Burger Informatie Centrum ook bekend als onze BIC pagina. Verder worden de problemen van de winkeliers meegenomen want zij reageren ook op ons BIC pagina. Ook wordt de concurrentie strijd aangewakkerd in het district, waardoor de winkeliers gedwongen zullen worden om niet alleen hun winstmarge aan te passen aan het wettelijke toegestane maar ook slim in te kopen.

4. Hoe draagt dit bij het beleid van de huidige regering?Door deze decentralisatie van de prijscontrole naar de districten, komt de druk op de regering c.q. minister van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie op het prijzen front voor een belangrijk deel weg te vallen. Dat is ook een manier van kostenbesparing voor het ministerie van EZ. Dit ook want de prijzen tot nu toe de grootste bron is van de oppositie.