Registratie goudzoekers start derde week februari

Registratie goudzoekers start derde week februari

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

De Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector Suriname (OKGS) wil in de derde week van februari van start gaan met het registreren van personen, die direct of indirect betrokken zijn bij de kleinschalige goudsector. De laatste hand wordt gelegd aan zaken om te beginnen met de registratie, zegt Henkie Caffe, operation manager OKGS, in gesprek met Suriname Herald. Hij is zich ervan bewust dat er een drempelvrees heerst onder de goudzoekers, omdat ze vrezen dat er sancties tegen hen getroffen zullen worden.

Caffe wil nu al de mensen geruststellen dat zij niet hoeven te vrezen, omdat de registratie tot doel heeft om een overzicht te krijgen van het aantal personen dat betrokken is bij de kleinschalige goudsector. Hij legt uit dat de regering al enige tijd heeft aangekondigd over te willen gaan tot ordening van de goudsector. Met het registeren van personen die werkzaam zijn in deze branche wordt er een aanvang hiermee gemaakt. Het project wordt in fases uitgevoerd en de eerste fase is de registratie.

Een andere fase betreft de verwerking van de gegevens. Als de gegevens van een persoon verwerkt zijn in het bestand van OKGS, krijgt die persoon een badge. Op de badge staan de gegevens van de persoon vermeld. Zo’n badge wordt eveneens voorzien van een barcode. OKGS wil gaan naar een model, waarbij de goudzoekers en anderen met zo’n badge hun zaken in orde kunnen maken. Het systeem moet van dien aard worden, dat goudopkoopbedrijven alleen goud zullen opkopen van goudzoekers, die voorzien zijn van zo’n pasje. “Wie geen badge heeft, wordt geweigerd,” is waar OKGS naartoe wil.

De bedoeling is eveneens dat goudzoekers op een gegeven moment met zo’n legitimatiepas hun bankzaken kunnen doen, omdat de badge van een barcode voorzien wordt. De goudzoekers zullen in staat zijn te kunnen swipen met hun badge. Met de diverse banken worden er gesprekken gevoerd om deze werkwijze mogelijk te maken. Caffe legt uit dat ze alle banken aan boord willen hebben en niet slechts met een of twee banken willen werken.

Caffe geeft verder aan dat er zes maanden zijn uitgetrokken voor de registratie. Er is hierbij rekening gehouden met de mensen die op het laatste moment zullen komen registreren. Ook goudconcessiehouders zullen zich moeten registreren, benadrukt de operation manager van OKGS.

De registratie zal op diverse plekken plaatsvinden met name op het hoofdkantoor bij OKGS, Nieuw Koffiekamp, White house, Bewoyo, Sarakreek, Alimoni, Claudia, Goliath, Villa Brasil, Dram Oso, Pikin Saramacca, Gunsi, Snesi Kondre, Benzdorp, Antonio do Brinco, Grankreek, Kriki Mofo, Mama N ‘Dyuka, Oelemarie, Sellakreek, Berayu, Manlobi, Poeketie, Goninirivier, Anapaike en Jaw Pasie.