Verzet tegen plan voor verwerkingsfaciliteit afvalolie blijft

Verzet tegen plan voor verwerkingsfaciliteit afvalolie blijft

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

PARAMARIBO – Bewoners van Dijkveld wijken geen duimbreed van hun standpunt over de plannen van Kuldipsingh om een afvalverwerkingsfaciliteit voor onder meer afgewerkte olie van de boorplatforms op te zetten in de woonwijk. Ze verzetten zich uit vrees voor nadelige gevolgen voor hun gezondheid.

De hoop van de werkgroep ‘Leefbaar Dijkveld’ om de buurt te behoeden voor een chemische afvalramp, is gevestigd op de overheid. “Of dat terecht is zal liggen aan wat zwaarder weegt: het geld van bedrijven die geen maatschappelijke verantwoordelijkheid (willen) nemen of de belofte van ambtenaren om hun taakomschrijving naar beste kunnen te vervullen”, zegt Iwan El Wanni, coƶrdinator van Leefbaar Dijkveld, tegen de Ware Tijd.

Op 5 november 2020 heeft de werkgroep tijdens een vergadering met het Nimos en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport haar bezorgdheid over de verbrandingsoven geuit. El Wanni: “De leefbaarheid te Dijkveld zal verder verslechteren wanneer men in beschouwing neemt dat bedrijven als Staatsolie, Bem, Vensur en Vabi daar ook al gevestigd zijn. Het lijkt er op dat Nimos zijn taak als milieuwaakhond niet serieus neemt.”

Cedric Nelom, waarnemend directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos), zegt tegen de krant dat intussen is gesproken met de bedrijven. Er zal een programma worden ontwikkeld om de negatieve invloed op de bewoners te minimaliseren. Het gaat onder meer om geluidsoverlast. Over de gevolgen van de afvalverwerkingsfaciliteit doet Nimos nog onderzoek te Dijkveld. “Pas nadat ons onderzoek is afgerond zullen we een advies uitbrengen, dat vervolgens bepalend zal zijn of het bedrijf vergunning krijgt”, aldus Nelom.

El Wanni zegt dat Kuldipsingh in 2017 de ressortraad van Houttuin per brief heeft gevraagd om ondersteuning van het plan. Dat orgaan zei dit niet te zullen doen, omdat een dergelijk bedrijf niet thuishoort in een bewoond gebied. Toch gaat de onderneming door met het plan en heeft ze intussen Nimos gevraagd om de vereiste procedure te starten.

Aan consultancybureau Ilaco werd de opdracht gegeven om een milieu- en sociale effecten onderzoek te doen. In het kader hiervan zijn hoorsessies in de buurt gehouden waar duidelijk werd dat de mensen van Dijkveld tegen het plan zijn. “Weer een bedrijf erbij dat een gevaar vormt voor gezondheid en het welbevinden in het algemeen”, benadrukt El Wanni. Kuldipsingh blijkt niet onder de indruk van deze boosheid en gaat gewoon door met de voorbereidingen.

De presentatie van de uitkomst van het milieu- en sociale effecten onderzoek was op 5 november 2019. Buurtbewoners waren hiervoor niet uitgenodigd, maar ze gingen er toch heen. “De niet technische samenvatting alsmede de algemene presentatie deden de zorgen van de bewoners verder toenemen. Zo blijkt zowel het grond- als bodemwater al te zijn vervuild”, zegt de buurtcoƶrdinator.

De Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) heeft een distributiepunt heeft aan de Dageraadweg, nabij de locatie waar de fabriek is gepland. Ilaco stelde tijdens deze presentatie met alle belanghebbenden te hebben gesproken. Echter, vertegenwoordigers van de SWM, aanwezig tijdens deze bijeenkomst, zeiden niet op de hoogte te zijn geweest van de plannen van Kuldipsingh.

DWT