Overleg DC met straatvensters Marowijne

Overleg DC met straatvensters Marowijne

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Op 1 maart 2021, heeft Dc Dominie samen met DS Sec Sarah, een breedvoerig gesprek gevoerd met enkele straatventers die hun koopwaren aan deman brengen langs de Oost-Westverbinding,omgeving Cotticabrug.

De burgermoeder brachteen aantal belangrijke punten onder hun aandacht nl:

1Het legaliteitsbeginsel hoog houden(elke verkoper/verkoopster moet in hetbezit zijn van hun geldige documenten, keuringsbewijs, toestemmingsbrief of vergunning)

2.De omgeving en plek waar ze verkopen, de berm, moet men netjes houden!

3.Men mag geen blijvende tentjes opzetten op de berm, dus na verkoop gelijk opruimen!!

4.Tenslotte werd ook de nadruk gelegd op het verbod van kinderarbeid, en het gevaar daarvan

Ook de venters kregen de gelegenheid om hun zegje te doen aan ,t eind. Het was een vruchtbaar gesprek