De eerste bouwstenen van Trinidad

De eerste bouwstenen van Trinidad

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

De eerste bouwstenen van Trinidad hebben de First Peoples gelegd, zei de vorige president Carmona. Hij heeft gezegd wat onze eigen Surinaamse leiders niet durven te zeggen of nooit zullen zeggen. Voor de correctheid van de geschiedenis is het wel nodig weer te geven wat het verloop is geweest van de geschiedenis en de helden daden van onze burgers die met gevaar voor eigen leven hebben gestreden voor onafhankelijkheid en rechtvaardigheid. Dat is de juiste geschiedenis van Suriname.

Het moet geen probleem zijn om standbeelden te plaatsen van Surinamers die van verre gekomen zijn en ook hebben gewerkt aan de opbouw van het land. Het is ook geenszins de bedoeling om hun werken te overschaduwen. Wij moeten ons wel kunnen weerspiegelen aan wat wij zien en dat is volgorde, correctheid, rechtvaardigheid om eensgezindheid te bevorderen. Het verhaal kunnen vertellen, waarom wij trots moeten zijn. Het is daarom aan te bevelen eindelijk nu een standbeeld neer te zetten van de Eerste Helden van dit grondgebied, zodat wij in Suriname onze eigen National Heroes kunnen eren.

Salut aan hen wiens bloed overvloedig heeft gevloeid en die nooit geëerd zullen worden, omdat heden ten dage zij niet in het machts
centrum zijn.

Onze hedendaagse leiders zullen zich daarom nooit kunnen meten, aan leiders van de Amerikas en het Caribisch gebied die wel durven, al praten onze leiders over de-kolonisatie, nationalisme en eenheid, hun daden wijzen het tegendeel. Onderwijs op de scholen, studies aan de Universiteit, tour operators die hun deel doen, theater, muziek, kunstwerken enz, die op deze manier de nationale identiteit van het land zullen vormen.