Elke burger een perceel

Elke burger een perceel

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Tijdens een bezoek van minister Diana Pokie van Grondbeleid & Bosbeheer aan Para werd districtscommissaris Marlene Joden geïnformeerd over haar beleidsvisie “Elke burger een perceel”.

De minister deed de oproep aan de bewoners van het district om conform de regels een perceel aan te vragen. Zij vraagt de bewoners om geduld te betrachten, omdat niet alle gebieden ontsloten zijn.

Een plaatselijke ondernemer is bereid een bijdrage te leveren aan de ontsluiting van deze gebieden door het aanleggen van wegen.

De minister kreeg vervolgens een rondleiding van deze ondernemer op de plek waar de dependance van het ministerie zal komen. Pokie gaf de toezegging dat de opening van deze dependance op gepaste wijze zal plaatsvinden.

De gebieden Smalkalden en La Vigilantia werden door de minister in gezelschap van het assembleelid Ramon Koedemoesoe bezocht.

De bewoners aldaar die geen titel hebben op de grond en gebouwd hebben op deze percelen worden alsnog in de gelegenheid gesteld om zich te registreren.

Hierdoor kunnen zij in aanmerking komen voor het perceel waarop zij gebouwd hebben. Dit geldt slechts voor personen die reeds gebouwd hebben en daar wonen.

Het streven van de minister is om de beschikkingen in het tweede kwartaal van 2021 uit te geven