Smet op Advocaat Serena Essed

Smet op Advocaat Serena Essed

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Advocaat Serena Essed kreeg in een tuchtzaak de strafmaatregel van ‘berisping’ tegen zich opgelegd. Het Advocaten Tuchtcollege oordeelde dat zij haar zorgplicht heeft geschonden ten aanzien van een burger, die in problemen raakte door een foutief uitgeschreven kwitantie. Haar handeling werd bestempeld als “tuchtrechtelijk verwijtbaar”.Het Tuchtcollege kreeg de klacht tegen Essed op 28 oktober 2019 binnen van de Deken van de Orde van Advocaten. Essed trad op als gemachtigde van Stichting Sekrepatatoe die huizen verhuurt. Een huurder gaf 2.820 euro aan een vriend om de achterstand in huurbetaling aan te zuiveren. Die vriend – de latere klager – deed in mei 2019 een deelbetaling van 500 euro op het kantoor waar Essed aan verbonden was. Samen met Essed had hij de berekening van de achterstand en de afspraak van de deelbetaling gemaakt. Hij ontving voor de deelbetaling een kwitantie met de omschrijving ‘rechtsbijstand inzake Woning Sekrepatoe’ in plaats van ‘deelbetaling huurachterstand’.
De klager belde daags hierna naar het kantoor van Essed om de kwitantie te laten corrigeren. Echter kreeg hij te horen “u wordt teruggebeld” wat niet gebeurde. Bijkans twee maanden later, in juni 2019 werd hij in verzekering gesteld door de politie. De huurder had aangifte tegen hem gedaan jegens oplichting; er zou geen huurachterstand zijn betaald.

Problemen om foutieve kwitantie
Ook tijdens zijn inverzekeringstelling probeerde de klager Essed te bereiken om de kwestie van foute kwitantie recht te trekken en zijn naam te zuiveren; zij was echter onbereikbaar. Hij klaagde de advocaat ten slotte aan, omdat hij vond dat hij in problemen was geraakt vanwege de foutieve omschrijving op de kwitantie. Essed, die haar eigen verweer voerde, was het hier niet mee eens. Ze gaf wel toe dat er een administratieve fout is gemaakt bij het uitschrijven van de kwitantie.

Tuchtcollege tikt Essed danig op vingers
Het tuchtcollege, voorgezeten door rechter Anand Charan tikte de advocaat danig op de vingers. Er bestaat voldoende verband tussen de foutieve kwitantie en de insluiting, “aangezien de omschrijving op de kwitantie een vertekend beeld van de gang van zaken heeft teweeggebracht”.

Essed pleegt geen handeling of actie
Ondanks Essed wist dat de klager was ingesloten, heeft zij naar oordeel van het Tuchtcollege “geen enkele handeling of actie gepleegd om de kwitantie te corrigeren of op enige manier berouw te tonen voor het leed welke klager heeft ondervonden. Ook na de aanhouding niet.” Ze heeft hierdoor haar zorgplicht ten aanzien van de klager geschonden.

Hoge eisen
Het Tuchtcollege overwoog verder dat “aan een professionele rechtsbijstandverlener hoge eisen worden gesteld voor wat betreft de financiële huishouding”. Immers stellen de ereregelen voor de advocaten in Suriname nadrukkelijk dat de advocaat de uiterste nauwgezetheid en zorgvuldigheid in geldelijke aangelegenheden moet betrachten, aldus het Tuchtcollege.

Vertrouwen in advocatuur geschaad
“Verweerster heeft gewoon de zaak aan zich voorbij laten gaan, naar het oordeel van het tuchtcollege, zelfs genegeerd.” Het Tuchtcollege stelde verder dat deze houding niet bevorderlijk is voor het vertrouwen in de advocatuur. “Het vertrouwen in de advocatuur is geschaad alsook de eer en goede naam van klager.”

Essed als ‘first-offender’
Het Tuchtcollege categoriseerde Essed als een ‘first-offender’ en besliste op 26 februari 2021, dat gezien de ernst van de zaak en de gevolgen voor de klager, een berisping een passende maatregel voor haar handelen oplevert.