Je bekijkt nu Stichting Ronnie Brunswijk, voor  groei en ontwikkeling

Stichting Ronnie Brunswijk, voor groei en ontwikkeling

‘Stichting Ronnie Brunswijk, voor  groei en ontwikkeling’, prijkt het op enkele toegangsdeuren  bij het YWCA gebouw. “Ja man, mijn naam wordt vereerd. Stichting Ronnie Brunswijk…hm…dat bun,” glundert vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij biedt graag een helpende hand aan behoeftigen en geeft vaker spontaan uit eigen zak uit. Zijn vrouw Adolfina Cairo en kinderen hebben de stichting opgericht om zijn “sociale uitgaven” bij te houden “voordat het de spuigaten uitloopt.”

Cairo, voorzitter van de stichting, geeft aan dat Brunswijk tot de ochtend van de onthulling niet wist dat het om hem ging. “Op elk vlak waarbij mensen hulp nodig hebben, springt hij in,” deelt ze mee. “Op een bepaald moment zei dochter Meredith; “Mams, papa moet soms ook weten hoeveel hij uitgeeft. Ik denk niet dat hij zelf weet hoeveel hij heeft besteed.” Daar is het idee ontstaan om richting te helpen geven. U’m tyar’ wan pikin strokturu kon anders loopt het de spuigaten uit. Met de stichting willen we een overzicht hebben van alle sociale activiteiten van de heer Ronnie Brunswijk.”

Cairo deelt mee dat Brunswijk niet vaak mensen afwijst. Soms moet zij ook inspringen als hij op dat moment verlegen zit om geld. “We willen structuur brengen en u een steuntje in de rug geven,” deelt ze Brunswijk mee. “Zodat u aan het eind van de maand of de week kunt zien hoeveel er is besteed. Wij als stichting kunnen elk jaar een financieel verslag  neerzetten zodat hij een overzicht heeft van zijn uitgaven en van wat hij gedaan heeft.” De stichting gaat ook met andere organisaties samenwerken, geeft Cairo aan. In het bestuur hebben ook zitting de kinderen van Brunswijk: Meredith Vitolie, Fariyal Renfurm, Ivan Brunswijk en Roniella Brunswijk.

Brunswijk is zichtbaar ingenomen. “Ik wist wel dat ze bezig waren met een stichting maar dat dit het zou worden, had ik niet door,” deelt hij  tijdens de rondleiding mee. “Dit is veel beter. Nu is er een goede structuur voor wanneer mensen geld nodig hebben, men kan de mensen naar de stichting verwijzen, ze kunnen zich hier registreren met de noden. Ik denk dat dit beter is, dan hoeft die hele drukte op mijn kabinet niet meer. 200 mensen per dag, hoe kan je werken?”

Sociaal gaat hij altijd zijn, zegt Brunswijk. Hij weet nog niet hoeveel hij gaat stoppen in de stichting “Mi no sabi, omen miljoen,” geeft hij aan. “Gelukkig mi boi tek’ over na gowtu busi. Dan kan ik hem zeggen: “jongeman, geef me zoveel goud fu yep’ den sma.” Hij kan bijvoorbeeld elke maand 2 kilo’s zetten. Dat is zo een US$ 120.000.”

René Gompers