Je bekijkt nu Bewoners Helena en Altona wenden zich tot Brunswijk voor hulp

Bewoners Helena en Altona wenden zich tot Brunswijk voor hulp

PARAMARIBO – Bewoners van de verkavelingsprojecten Helena Village en Altona Village hebben dinsdag ten einde raad via een petitie aan vicepresident Ronnie Brunswijk aandacht gevraagd voor de problemen die zij met de verkavelaar hebben. Hun radeloosheid werd getekend door het geduld dat zij hebben betracht om – door naar verluidt een miscommunicatie – pas rond één uur ‘s middags door de vicepresident te worden ontvangen, terwijl ze volgens afspraak al om acht uur ‘s morgens ter plekke waren.

De bewoners voelen zich beetgenomen door vastgoedonderneming P&D Real Estate onder wie de woningbouwprojecten vallen. Ze schrijven in de petitie dat de verkoper “onder valse voorwendselen” het onroerend goed aan hen heeft aangeboden. Zo is volgens hen schriftelijk en mondeling bevestigd dat het om eigendomspercelen gaat, terwijl het in het geval van Helena Village om grondhuurpercelen gaat. De bewoners maken er ook melding van dat de bestemming van het perceelland van Helena Christina is gewijzigd van tuinbouw naar woningbouw, terwijl – naar hun bevinding – de grond ongeschikt is gebleken voor woningbouw. Hoe het zit met de bodemgesteldheid en de titel van de grond van Altona wordt nu onderzocht.

De petitionarissen halen aan dat de aan hen voorgelegde en door hen ondertekende contracten uitermate eenzijdig en ten gunste van de verkoper zijn geformuleerd. “Volgens het contract heeft de verkoper alle rechten en geen plichten, terwijl de koper totaal onbeschermd is”, wordt opgetekend. Zo kan de verkoper overgaan tot ontbinding van het contract zonder restitutie, boetes opleggen en inbreuk maken op de privacy van de kopers. Echter, de grootste issue voor de bewoners lijkt te zijn de “exorbitant hoge aflossing” die zij maandelijks in euro’s moeten voldoen. Valino Cruden van Altona Village zegt tegen de Ware Tijd dat dit voor de meeste mensen “behoorlijk zwaar” is afgezet tegen de huidige wisselkoers. “Er zijn afspraken dat we hooguit binnen twee tot drie maanden naar de bank konden om onze overeenkomst om te zetten in SRD, maar de stukken daarvoor krijgen we niet van de verkavelaar.”

Cruden zegt dat ervan uit werd gegaan dat alles goed zat, omdat de projecten toen ook door de overheid werden gepromoot. Echter, hij en de anderen voelen zich nu beetgenomen, onder meer ook omdat in het contract staat vermeld dat de percelen onbezwaard zijn. Op de vraag of de mensen niet nalatig zijn geweest bij het aangaan van de overeenkomst, zegt Tatiana Lame van Helena Village, dat “in goed vertrouwen” een overeenkomst is aangegaan. “Maar één van de lastige dingen was dat je de overeenkomst niet eerder kon zien. Pas na de aanbetaling kreeg je die en dan is het tekenen want je bent in woningnood.” Lame zegt dat de bewoners niet uit zijn op gratis woningen. “We zijn bereid te betalen maar we willen wel kwaliteit en een goede rechtspositie.”

Sarwankoemar Poenai van P&D Real Estate weerspreekt alle in de petitie opgenomen punten. De vastgoedondernemer zegt dat het de mensen “eigenlijk alleen” om de betaling in valuta gaat tegen de geldende koers, hoewel hij hen naar eigen zeggen op allerlei manieren daarin is tegemoetgekomen. Hoewel de bankkoers voor de euro op 16 ligt zegt hij nog een koers van 14 te hanteren. “Wie ontevreden is, kom en registreer je op mijn kantoor, ik geef je jouw geld terug en jij geeft me mijn woning terug”, reageerde hij dinsdagavond tegenover de Ware Tijd. Het stoort de ondernemer dat er wordt geklaagd maar dat de bewoners er toch blijven wonen. Hij zegt hierdoor ook onterecht imagoschade te lijden.

Poenai zegt dat de grond te Altona een eigendomstitel heeft en die van Helena grondhuur, met bestemmingswijziging naar bebouwing en bewoning. De ondernemer zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de gronden geschikt te maken voor bebouwing. De enige reden waarom hij denkt dat de bewoners zich zo opstellen “is alleen de koers”. Poenai is door de advocaat van de bewoners woensdag uitgenodigd voor een gesprek. Op dat moment zal hoogstwaarschijnlijk ook de kwestie in de raad van ministers worden besproken, zoals de vicepresident de mensen dinsdag heeft toegezegd. “Verkavelaars die mensen voor de gek houden gaan we zeker aanpakken”, waarschuwde Brunswijk.