Diamanten huwelijk voor echtpaar Kromodrono – Wongsoredjo

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Op zondag 22 november 2020 herdachten Mnr. Komodrono Dasoeki en Mevr. Wongsoredjo Waginah wonende aan de Saramaccaweg Br 263 in het district Saramacca, hun 60stehuwelijksjaar.Meneer Kromodrono Dasoeki is geboren op 21 februari 1938 te Saramacca .

Hij heeft gewerkt bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij( LVV) te La Poule , waarna hij tot zijn pensionering heeft gewerkt bij het Ministerie van Openbare Werken. Meneer Dasoeki komt uit een gezin van 9 kinderen, waarvan 5 overleden zijn en 4 nog in leven. Zijn hobby is: Jagen in het bos.

Mevrouw Wongsoredjo Waginah is geboren op 23 februari 1944 te Saramacca.Zij heeft de O.S Kampong Baroe school tot de 4e klas bezocht. Zij deed het huishouden thuis.Mevr Waginah komt uit een gezin van 3 kinderen, waarvan zij het 2e kind is.

Haar hobby is : hengelen.Uit het huwelijk zijn er 6 kinderen geboren, waarvan 4 dochters en 2 zonen. De familie is verder uitgebreid met 9 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen met 1 opkomende in de maand december 2020.

Op zondag 22 november 2020 heeft de Districtcommisaris Mevrouw Sherin Bansi – Durga namens de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi en de first lady de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe overhandigd.De DC heeft het echtpaar daarbij jaren van geluk en een goede gezondheid toegewenst.