Srefidensi

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Nederlands (couplet 1):

God zij met ons Suriname,

Hij verheff’ons heerlijk land,

Hoe wij hier ook samen kwamen,

Aan zijn grond zijn wij verpand,

Werkend houden w’in gedachten,

Recht en waarheid maken vrij,

Al wat goed is te betrachten,

Dat geeft aan ons land waardij.

Sranantongo (couplet 2):

Opo kondreman un’ opo!

Sranangron e kari un,

Wans’ ope tata komopo,

Wi mu’ seti kondre bun,

Strey de f’ strey, Wi no sa frede,

Gado de wi fesiman,

Eri libi te na dede,

Wi sa feti gi Sranan.